Novi virus se širi putem memorijskih kartica 1Foto: PhotoMIX-Company/pixabay
Virus nazvan „Hom3b0t“ se „krije“ u posebnoj particiji na kartici, te može da „preživi“ i brisanje i formatiranje. Kada se kartica ubaci u računar, virus preuzima kontrou na fajlovima i diskovima, i traži otkup. Većina IP adresa za otkup na koje upućuje se nalazi u Kini. Virus je tako napisan da može da se mesecima krije i na memoriji telefona ili kartici u foto aparatu.
Ipak, ovaj virus se lako može ukloniti alatima za particionisanje memorije, ili još jednostavnije – ubacivanjem kartice na Linux računar.