Foto: TW

Cilj je kreiranje mreže računara i telekomunikacionih usluga koja će biti nezavisna od ostatka Interneta, samim tim i od ostatka sveta. Naime, vaši podaci na Internetu se čuvaju u stotinama hiljada servera, često i na različitim kontinentima, a sami podaci prolaze kroz ogromnu infrastrukturu koja obuhvata dobar deo planete.

Rusija sada pokušava da stvori svoj Internet, zapravo “ Lokalnu-Rusku mrežu.“ Ovom mrežom bi trebalo da rukovodi Roskomnadzor, Rusko državno regulatorno telo u oblasti telekomunikacija.

Zakon ima i neke praktične strane, kao što su garancija funkcionisanja interneta i telefonije u slučaju prirodnih katastrofa i drugih vanrednih događaja.Takođe, uvodi se i obaveza države da svakom domaćinstvu obezbedi neku vrstu Internet priključka – i to besplatno.

Povezani tekstovi