Pitanja se mogu postaviti odmah, a Stevanović će na njih odgovarati sat vremena.

Najzanimljiviji odgovori biće objavljeni sutradan u štampanom i onlajn izdanju Danasa.

Povezani tekstovi