Ilustracija Foto: Pixabay/Geralt

Ai se već koristi u brojnim oblastima života, a u budućnosti će biti sveprisutna.

EmoNet je ime nove vrste veštačke inteligencije koja može sa 100 posto tačnošću da oponaša osećanja ljudi.

Istraživači sa Univerziteta Djuk su „nahranili“ računarski algoritam sa preko 2.000 video klipova na kojima su ljudi sa raznim emocijama. Uz pomoć računarskog učenja, veštačka inteligencija je uspela ne samo da tačno predstavi preko 30 osećanja i izraza lica, već i da stvori neka nova.

Veštačka inteligencija se već koristi u  nekim vrstama robota – roboti koji su pomagači u domaćinstvima u Južnoj Koreji, ili roboti koji pružaju društvo starima u Japanu.

Povezani tekstovi