Grupa od 15 beogradskih advokata podnela je inicijativu najvažnijim državnim institucijama s apelom da povuku predlog Zakona o proglašenju opšteg interesa za projekat „Beograd na vodi“. Inicijativa je predata Skupštini Srbije, poslaničkim klubovima, Vladi Srbije i predsedniku Srbije. Advokati navode da je taj zakon „štetan, neustavan i suprotstavljen bazičnim postulatima međunarodnog prava“.

„Članom 58 Ustava Srbije zagarantovana je privatna imovina svih građana Srbije i istim je predviđena mogućnost oduzimanja prava svojine u javnom interesu koji je utvrđen na osnovu zakona… što u konkretnom slučaju „Beograd na vodi“ nije i ne može da predstavlja. Naime, ma koliko bio ekonomski interes Srbije da se projekat Beograd na vodi ostvari (a imamo i oprečna mišljenja renomirane stručne javnosti) on ne sadrži dominantno objekte za opštu upotrebu, za čiju izgradnju postoji javni interes, već su, svi centralni objekti na planiranoj lokaciji komercijalnog sadržaja i kao takvi namenjeni krajnjoj prodaji“, piše u inicijativi. Kako se dodaje, usvajanjem predloženog zakona stvorila bi se mogućnost oduzimanja imovine jednih lica u korist drugih lica i države, a u cilju ostvarivanja ekonomske koristi i profita za ta druga lica.

„Takav postupak je neopravdan i neustavan“, navodi se u pismu advokata i dodaje da ekonomska korist koju bi imala država od ovog projekta ne može biti osnov za narušavanje principa ustanovljenih Ustavom i međunarodnim pravom o nepovredivosti privatne svojine.

„Da li je legalno i legitimno potpisati sporazum sa inostranim partnerom, a potom menjati zakonske propise i usvajati poseban zakon koji omogućava netransparentan sporazum, je pitanje za sve koji učestvuju u postupku usvajanja ovog posebnog zakona“, pišu beogradski advokati.

Prema njihovom mišljenju, odluka o prodaji zemljišta i aranžman sa investitorima i građenju na zemljištu koje se prodaje stvar je vlasnika, a ne države i to mora tako i da ostane, osim kada planski dokument predviđa izgradnju objekata za opštu upotrebu, za koju postoji javni interes. Oni dodaju da država treba da pruži samo zakonodavni okvir, koji je već ustanovljen posebnim zakonima kojim se uređuje prometovanje prava svojine na zemljištu.

„Svaki ozbiljan investitor koji stvarno ima nameru da investira na predmetnoj lokaciji radi izgradnje objekata sa komercijalnim sadržajima sigurno će postići dogovor sa vlasnicima zemlje i na taj način pokazati i svoju spremnost, ali i posedovanje dovoljnog kapitala za završetak izgradnje. Ako sam investitor nije spreman u startu da rešava imovinsko-pravne odnose kupovinom objekata i zemljišta od sadašnjih vlasnika, zašto bi se to radilo iz sredstava svih građana, datih u budžet Republike Srbije“, stoji u inicijativi. Iz tih razloga beogradski advokati prelažu da se preispitaju već donete odluke u vezi projekta Beograd na vodi uz potpuno uvažavanje mišljenja stručne javnosti i da se predloženi lex specialis povuče iz procedure. Oni napominju da će u slučaju usvajanja ovog zakona podneti inicijativu pred Ustavnim sudom za ispitivanje ustavnosti tog zakona i navode da će besplatno zastupati vlasnike zemljišta na kojem je planirana izgradnja „Beograda na vodi“. 

 

Potpisnici

Inicijativu o povlačenju specijalnog zakona o „Beogradu na vodi“ potpisali su advokati Srećko Pecikoza, Vladimir Galjak, Slobodan Ružić, Vladimir Gajić, Goran Ašanin, i još deset beogradskih advokata.

Poslanici 2. aprila o specijalnom zakonu

Predlog Zakona o proglašenju opšteg interesa za projekat Beograd na vodi nalazi se u skupštinskoj proceduri i poslanici bi trebalo o njemu da raspravljaju na sednici koja će biti održana u četvrtak 2. aprila. Interesantno je da je i ovaj zakon poput mnogih drugih trebalo da bude usvojen po hitnom postupku, ali se zbog pritiska javnosti odlučilo da specijalan zakon „prođe“ redovan postupak usvajanja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari