AKPA: Monitoring GREKO važan za pravosuđe 1Foto: Advokatska komora Beograda

Grupa država protiv korupcije (GREKO) je u svom novom evaluacionom izveštaju veliku važnost dala pitanju rada pravosdnih saveta u pogledu predlaganja kandidata za sudije i tužioce i njihovom vrednovanju rada, kao i buduće uloge Pravosudne akademije.

To je saopštio Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA).

Kako se navodi u saopštenju, u AKPI smatraju da je važno i dobro što postoji takav monitoring jer je izgradnja efikasnih mehanizama u pravosuđu ključna komponenta ne samo u borbi protiv korupcije, već u zaštiti svih prava građana i vladavini demokratije.

Upravo iz tih razloga AKPA je zagovarala standardizovanje procesa selekcije i obuke novih pravosudnih funkcionera kroz uvođenje Pravosudne akademije kao ustavne kategorije, dodaje se u saopštenju.

AKPA se slaže sa ocenom GREKO koja smatra da će izbor sudija u budućnosti zavisiti od modela selekcije polaznika Pravosudne akademije i mogućih uticaja na ovaj proces, navode oni i dodaju da je upravo zato važno obezbediti nezavisnost Pravosudne akademije, tako što bi proces odabira kandidata bio sasvim transparentan i u njega uključeni članovi pravosudnih saveta.

Kako ističu, AKPA izražava bojazan da preporuke GREKO u pogledu kriterijuma izbora sudija i tužilaca neće biti u potpunosti ispunjene ni nakon izmene Ustava, jer predloženi Ustavni zakon predviđa odlaganje stupanja na snagu knjučnih odredbi o Pravosudnoj akademiji za period od pet godina nakon ustavne izmene.

Ukoliko takvo rešenje ne bude izmenjeno u Narodnoj skupštini, onda je od velikog značaja pravno uređivanje prelaznog perioda i svih rešenja koja bude sadržao Ustavni zakon, kao i pravosudni zakoni čije su izmene u toku, jer će oni dati odgovor na pitanje u kojoj meri će proklamamovana nezavisnost pravosuđa moći da se zaista ostvari, dodaje se u saopštenju.

Pored toga, izveštaj GREKO se bavi nizom konkretnih rešenja, kao što su pravilnici pravnosudnih saveta i vrednovanjem rada sudija i tužilaca, iz čega jasno proizlazi poruka da se u borbi protiv korupcije ne smemo zadržati na načelima, već ih detaljno razraditi u podzakonskim aktima i tako ih približiti praksi, zaključuju iz Alumnog kluba Pravosudne akademije.