Digitalna i kultura knjige 1

Tri tematske celine – Fantastično u kulturi, Kultura knjige kod manjina u Vojvodini i Kultura video igara – čine sadržaj novog, 168. broja časopisa Kultura, koji se nedavno pojavio u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

Temat Fantastično u kulturi priredio je dr Mladen Jakovljević, a tekstovi u tematu bave se odjecima arturijanske tradicije u naučnoj fantastici, mentalnim, virtuelnim i stvarnim topografijama Tolkinove Srednje zemlje, simbolizmom dame i jednoroga u slikarstvu Gistava Miroa, kulturnim značajem postkolonijalnog magijskog realizma, izazovima antropocentrizma u fantastici i imaginarnim protagonistima frazema savremenog italijanskog jezika.

Dr Virđinija Popović, kao priređivač tematske celine Kultura knjige kod manjina u Vojvodini izbor tekstova motiviše stavom da se „celokupan život manjina u Vojvodini dosledno taloži u knjizi“, kao „mikromodelu celokupne kulture“, pa se objavljeni radovi bave „rasprostranjenošću i specifičnim razvojem kulture knjige i čitanja“ kod manjina u ovom delu Srbije.

Kultura video igara, tematska celina koju je priredio dr Dragan Đorđević, polazi od stava da su „digitalne tehnologije postale neophodne, čak nasušne“ i da je „svakodnevnica mladih, u prvim decenijama 21. veka, sasvim obeležena digitalnom kulturom i posebno kulturom igranja video igara“.

Temat donosi radove o odnosu globalnog kapitalizma i video igara, medijskoj konvergenciji video igara i filma, naratološkom i ludološkom pristupu proučavanju video-igara, prirodi videoigara kao novog medija, ludičkom izmeštanju biblijskog mita.

Pored tematskih celina, novi broj Kulture donosi i tekstove u rubrikama Istraživanja, Osvrti i Prikazi.

Svi radovi objavljeni u časopisu dostupni su na sajtu casopiskultura.rs, kao i na mobilnoj aplikaciji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari