Jednaki pred lokalnim organima 1Foto: Logo

Primena 188 modela administrativnih postupaka trebalo bi da doprinese većoj efikasnosti lokalnih samouprava i boljim uslugama za građane i privredu, rečeno je danas na konferenciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji su uradili projekat „Stop birokratiji“.

Modeli administrativnih postupaka dostupni su na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a resorni ministar Branko Ružić je uvođenje sistema nazvao revolucioonarnim poduhvatom.

Ovako standardizovani administrativni postupci obezbeđuju zakonitost u radu, ubrzanje postupka i smanjenje troškova, rekao je Ružić na konferenciji za novinare u vladi.

Time će se izjednačiti građani pred organima uprave u svim lokalnim samoupravama, kao i obezbediti veća transparentnost i smanjenje rizika od korupcije, izjavio je Ružić.

Prema njegovim rečima, moći će se jasno locirati odgovorni za sprovođenje ili ne sprovođenje određenog postupka.

Ružić je naveo da je Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Srbiji od 2016. do 2018. usvojen krajem prošle godine.

Na osnovu tog plana je razvijeno 188 modela administrativnih postupaka u devet oblasti, na osnovu kojih će lokalne administracije postupati jednoobrazno po zahtevima građana i privrede u celoj zemlji, izjavio je Ružić.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je rekao da to znači da se više neće dešavati situacije „fali ti jedan papir“.

Sada će procedure biti iste u svakoj samoupravi koja preuzme te modele. Koristiće se isti pravni osnovi, isti rokovi će važiti i biće potrebna ista dokumenta, izjavio je Staničić.

Prema njegovim rečima, to će imati naročit značaj za privredu i privrednike.

U toku su obuke službenika na lokalu za standardizovano i jednoobrazno postupanje.

Koordinator za tu oblast u SKGO Jelena Mihajlović Tanasijević navela je primere gde će se ti postupci koristiti – pri sklapanju braka, dečji dodatak, postavljanje kioska, studije procene uticaja na životnu sredinu…

Za svaki slučaj u modelu smo detaljno opisali šta je pravni osnov, ko pokreće zahtev, šta je potrebno od dokumenata da dostavi stranka, a šta se pribavlja po službenoj dužnosti i šta je službenik dužan da pribavi, izjavila je Jelena Mihajlović Tanasijević. (kraj) drp/am 16:11