Sporovi zbog neplaćanja, a ne visine naknade 1Foto: Pixabay/Mohamed_Hassan

Direktor organizacije OFPS Nikola Vilotić demantuje navode direktorke novosadske TV Kanal 9 o višegodišnjem ćutanju Ustavnog suda Srbije povodom inicijativa te medijske kuće o ustavnosti i zakonitosti jedinstvene tarife naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

Maja Pavlović zbog niza nerešenih problema i odnosa sa državom stupila je u štrajk glađu pre deset dana, obrazloživši taj radikalan potez nemogućnošću da dočeka ishod višegodišnjih sudskih sporova u vezi plaćanja naknade za frekvenciju i autorskih prava. Ona je zbog toga zatražila hitan prijem kod premijerke Ane Brnabić i predsednice Ustavnog suda.

Direktor OFPS-a Nikola Vilotić, međutim, u pisanom demantiju dostavljenom Danasu, negira njene navode. On objašnjava da „OFPS na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima prikuplja naknadu za svoje nosioce prava na ime emitovanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Tarifa na osnovu koje se određuje visina naknade određena je sporazumno zajedno sa udruženjem emitera – Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija-ANEM. Sporazum je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 25/2014 1. marta 2014. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, od kada se i primenjuje, i to jednako, ravnopravno i bezuslovno prema svim emiterima“.

Vilotić podseća da su 19. novembra 2012. godine, TV Kanal 9 i OFPS zaključile Ugovor o naknadi po osnovu korišćenja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, a 3. juna 2014. i Aneks I Ugovora pošto je na snagu stupio Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

Vilotić navodi da je članom 5. Aneksa I Ugovora definisano kako se utvrđuje naknada te da je ugovor i aneks svojeručno potpisala Maja Pavlović u ime TV Kanala 9.

„OFPS je u više navrata pozivala TV Kanal 9 iz Novog Sada, kao i druge emitere da zaključe sporazume i da dobrovoljno izmire svoja dospela dugovanja prema OFPS, koja je bila prinuđena da pokrene sudske postupke protiv TV Kanala 9, kao i drugih emitera koji se nisu odazivali na pozive za sklapanje sporazuma za regulisanje svojih dospelih obaveza, kao što to čini u svim slučajevima kada ne može da naplati svoja potraživanja“, navodi Vilotić.

„Protiv TV Kanal 9 OFPS vodi ukupno sedam sudskih postupaka, u kojima su predmet spora neplaćene mesečne fakture , a ne visina naknade. Maja Pavlović se neosnovano poziva na član 187. stav 8. Zakona o autorskom i srodnim pravima, jer se isti ne odnosi na predmet sporova koje organizacija OFPS vodi protiv TV Kanala 9 i njegovog zakonskog zastupnika, već isključivo na sporove oko visine naknade“, ističe Vilotić.

On dalje podseća da je „TV Kanal 9 pred Ustavnim sudom pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, ali je sud 2. decembra 2016. godine odbacio ovu inicijativu, a godinu dana kasnije odbacio ponovo podnetu inicijativu, tako da su netačni navodi Maje Pavlović da nije dobijen odgovor Ustavnog suda“, zaključuje Vilotić.

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.