UNS: Kompanija Novosti produžava rok za otpremnine 1Foto: Logo

Kompanija Novosti će produžiti rok za dobrovoljne prijave tehnološkog viška do 15. oktobra, jer se do sada za isplatu stimulativne otpremnine prijavilo ukupno 25 zaposlenih, objavilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

Kompanija Novosti je 3. septembra uputila javni poziv zaposlenima da se do 30. septembra dobrovoljno prijave za otpremnine u visini prosečne bruto plate u poslednja tri meseca za svaku godinu radnog staža, o čemu je pisala Cenzolovka.

UNS je podsetio da u Novostima radi 363 ljudi, kako stoji u Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR), koji je usvojio Privredni sud u Beogradu januara 2018. godine, a kojim je obustavljen stečaj ove medijske kuće.

U UPPR-u je navedeno da je ovim planom predvidjeno otpuštanje radnika, jer je ukupan broj zaposlenih „neodrživo visok“.

Štamparija Borba a.d, većinski vlasnik Kompanije Novosti, na sednici Skupštine akcionara 26. avgusta ove godine donela je odluku da odobri ugovor o prodaji ove medijske kuće za oko 300 miliona dinara privrednom društvu Media 026 d.o.o. iz Vučaka Bobana Rajića.