Veće plate zaposlenim u zatvorima 1

Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) Grupacija sindikata Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, neće štrajkovati 1. novembra jer je u razgovoru sa ministrom pravde Nelom Kuburović, postignuta saglasnost o visini povećanja plata, da neće biti otpuštanja, i da se posebnim zakonom uredi status zaposlenih u toj Upravi.

Dovogoreno je da se hitno obezbede uniforme za zaposlene, da će uprava snositi troškove zamene zdravstvenih knjižica, da će biti obezbeđene službene legitimacije za sve zaposlene, kao i da će ASN Sindikati Uprave za izvršavanje krivičnih sankcija učestvovati u radu radnih grupa Ministarstva.

S obzirom na izraženo razumevanje i spremnosti Ministra pravde da se brojni problemi zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija konkretno rešavaju, ASNS-Sindikati Uprave za izvršenje krivičnih sankcija odlučio je da njegovi članovi neće učestvovati u štrajku koji je najavljen za 1. novembar.