Koliko treba da bude težak đački ranac: Svaki deseti učenik u Srbiji ima neki deformitet kičme 1Foto: FoNet/Aleksandar Barda

Školsko doba predstavlja period intenzivnog telesnog i psihičkog razvoja u kome dete može biti izloženo različitim negativnim uticajima sredine, koje treba prepoznati i na vreme otkloniti kako bi se sprečili mogući poremećaji.

Jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju je i težina školske torbe.

Preteške školske torbe su čest uzrok bolova u leđima, grudima i vratu, kao i lošeg držanja, koje može dovesti do različitih deformiteta kičme koji se javljaju u periodu intenzivnog rasta i razvoja kod dece.

Zastupljenost deformiteta kičme kod dece školskog uzrasta u Beogradu

Na osnovu podataka sistematskih pregleda dece školskog uzrasta, obavljenih tokom 2021. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, utvrđeno je da je loše telesno držanje prisutno kod 11,7 odsto pregledane dece, pri čemu je ono izraženije kod dece u osnovnoj školi.

Od ukupno pregledane dece, oko 12 odsto njih ima neki deformitet kičmenog stuba. Najčešće zastupljen deformitet je kifoza (krivljenje kičme unazad) sa udelom od 6,3 odsto.

Preporuka lekara, pre svega ortopeda i fizijatara, je da težina školske torbe sa školskim priborom i pratećom opremom treba da iznosi 5 – 10 odsto, do najviše 15 odsto telesne težine deteta, iznad čega ona štetno deluje na koštano-mišićni sistem i njegov razvoj.

Primer preporučene težine školske torbe

Za dete normalnog razvoja i uhranjenosti (u okviru granica standarda za dati uzrast) – prikladna težina školske torbe sa priborom je do 10 odsto telesne težine deteta, što znači da dete težine 22-25kg (prosečna težina deteta pri polasku u prvi razred osnovne škole), ne bi trebalo da nosi školsku torbu težu od 2-2,5 kg.

Osim težine školske torbe, pažnju treba posvetiti i njenom obliku i veličini. Da bi se smanjilo opterećenje i bol u leđima, vrh torbe treba da se nalazi nekoliko centimetara ispod vrha lopatica a njen donji deo nekoliko centimetara iznad struka.

Kako pravilno odabrati i nositi školsku torbu/ranac?

– Torba pre svega, mora da odgovara visini deteta i ne sme prelaziti iznad detetovih ramena, kako dete ne bi palo ukoliko se nagne napred.

– Naramenice moraju biti široke, adekvatno podešene i dobro postavljene kako bi se težina podjednako rasporedila na oba ramena. Nošenje torbe na samo jednom ramenu izaziva bolove u mišićima i dovodi do problema sa držanjem i položajem tela.

– Dužinu naramenica prilagoditi tako da torba bude visoko na leđima i blizu kičme. Labavo postavljena torba izaziva krivljenje kičme i bol u leđima.
– Torba treba da ima više pregrada, kako bi težina njenog sadržaja bila efikasnije preraspodeljena.

Školske torbe sa produženom ručkom i točkićima nisu preporučljive zbog opterećenja strane tela koja „povlači“ torbu što izaziva bol u ramenu i krivljenje kičme u stranu. Takođe, ove torbe mogu dovesti i do povreda usled saplitanja, naročito na neravnom terenu ili stepenicama.

Preporuke roditeljima:

– Deca bi trebalo da učestvuju u izboru torbe jer je bolje izabrati torbu koju će dete rado nositi.

– Torba i pernica treba da budu od lakšeg materijala, a trebalo bi izbegavati i kupovinu svezaka tvrdog poveza koje su mnogo teže.

– Pokažite deci pravilno pakovanje školske torbe-najteži deo sadržaja uvek ide bliže detetovim leđima.

– Redovno kontrolišite i „pročistite“ sadržaj torbe, imajući u vidu da deca neretko nose nepotrebne stvari.

– Proverite da li vaša deca, naročito ona mlađeg uzrasta, spremaju školsku torbu prema rasporedu za taj dan jer se često dešava da deca nose sve knjige u školu.

– Naučite decu kako da pravilno nose školsku torbu – Upozorite ih da torbu ne nose na jednom ramenu!

– Redovno pitajte vaše dete da li mu nošenje školske torbe izaziva umor ili bol, trnjenje ili gubitak osećaja u rukama, bol i ukočenost u vratu, crvenilo na ramenima.

– Ukoliko vaše dete svakodnevno nosi veliki broj knjiga, posavetujte se sa učiteljem/razrednim starešinom.

Kako da znate da je torba vašem detetu preteška?

To ćete znati ukoliko primetite:

– da je detetu neophodna pomoć da podigne torbu/ranac na ramena.

– da se dete naginje napred kada hoda sa rancem na leđima.

– se dete zadiše nakon kratkog hoda sa torbom.

Preporuke za škole:

• Ukoliko je moguće, u školama, naročito onim u ruralnim krajevima, gde đaci do škole prelaze i po više kilometara, treba obezbediti prostor ili ormariće za ostavljanje bar dela knjiga i pribora.

• Preporučivati sveske mekih poveza i malih formata, kad god je to moguće.

• Učitelji i nastavnici bi trebalo da daju jasne informacije o školskom materijalu i udžbenicima koje bi đaci trebalo da nose sledećeg dana ili časa.

• Povećati upotrebu modernih tehnologija, uključujući elektronske sadržaje, ali vodeći računa o negativnim aspektima korišćenja računara i sedentarnih aktivnosti.

Fizička aktivnost je neophodna za sprečavanje defomiteta kičme

Nedovoljna fizička aktivnost predstavlja jedan od vodećih uzroka nastanka deformiteta kičme. Upravo zbog toga, izuzetno je važno u nastavne programe uvrstiti što više sadržaja koji podrazumevaju fizičku aktivnost, kako u okviru redovne nastave, tako i kroz vannastavne aktivnosti na otvorenom i u prirodi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari