Akcija je praćena i na društvenim mrežama fejsbuk i instagram, a ima za cilj da promoviše bogati muzejski fond i približi ga najširoj publici izmeštanjem priča o predmetima iz svojih kolekcija izvan muzejskog kompleksa.

Promotivne ulaznice sa fotografijama predmeta biće postavljene na sto javnih lokacija u Beogradu, a svaka od njih nosi priču o jednom predmetu iz fonda Muzeja Jugoslavije.

Lokacije su pažljivo odabrane da direktno korespondiraju sa biografijama predmeta, što omogućava da prolaznici bliže upoznaju ne samo zanimljive priče o muzejskim predmetima, već i da na drugačiji način sagledaju istoriju grada.

Ulaznice će biti postavljane u nekoliko etapa u periodu do 1. decembra.

Svaka etapa biće najavljena na društvenim mrežama, a oni koji pronađu ulaznice biće pozvani da ih slikaju i podele uz haštag #yu100.

Ulaznica važi za dve osobe i posetioci je mogu iskoristiti do kraja 2018. godine.