Kako je navedeno u Odluci, prosečna zarada po zaposlenom bez poreza i doprinosa u Beogradu iznosi 46.000 dinara, što znači da materijalnu podršku može da ostvari penzioner čija penzija ne prelazi iznos od 16.100 dinara.

Pomoć će se, prema odluci, isplaćivati četiri puta godišnje i to poslednjeg meseca u kvartalu, odnosno marta, juna, septembra i decembra.

Sredstva za isplatu finansijske pomoći obezbeđuju se u budžetu grada Beograda.

Predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić je, osvrćući se na ovu odluku, rekao da revizor u svom izveštaju kao primedbu gradu Beogradu naveo činjenicu da ne postoji skupštinska odluka na osnovu koje se isplaćuje pomoć najugroženijim kategorijama penzionera.

– Niko nije osporio gradu pravo da pomaže socijalno ugroženim kategorijama stanovnika, već je samo nedostajala odluka o tome. Sada će ta pomoć biti trajna, izjavio je Antić.