Skupština Beograda sutra o rebalansu budžeta za 2019. godinu 1Foto: Skusptina grada Beograda (arhiva)

Sednica je trebalo da se održi 25. februara, ali je odložena jer odbornici predložene izmene u budžetu grada nisu dobili sedam dana pre sednice, kako je Poslovnikom predvidjeno, te nisu imali dovoljno vremena da se pripreme.

Skupštinu su, inače, napustili odbornici Saveza za Srbiju, Pokreta slobodnih građana i Građanskog demokratskog foruma, dok su poslanici Srpskog patriotskog saveza (SPAS) bili ti koji su u skupštinskoj sali zatražili odlaganje rasprave.

Na dnevnom redu sednice je i odluka o zaduženju Grada za finansiranje kapitalnih investicionih radova, zatim odluka o utvrdjivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, kao i odluka o odredjivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u ovoj godini.

Zatim predlog odluke o reprogramu i uslovima otpisa dela dospelog duga po osnovu naknade za uredjivanje gradjevinskog zemljišta, kao i izmenu Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada.

Na dnevnom redu je i nekoliko predloga planova detaljne regulacije, a odbornicima će biti predstavljena i informacija o sprovedenom postupku za izbor partnera za osnivanje zajedničkog privrednog društva za rekonstrukciju i upravljanje objektima JP „Sava centar“.

Odbornici će razmatrati i predloge rešenjа o rаzrešenju i imenovаnju člаnovа uprаvnih i nаdzornih odborа u jednom broju preduzećа i ustаnovа čiji je osnivаč Grаd Beogrаd, kаo i o predlozimа rešenjа o rаzrešenju i imenovаnju člаnovа školskih odborа u jednom broju osnovnih i srednjih školа nа teritoriji grаdа Beogrаdа.