Nismo sigurni da li Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštava novinare o svim sudskim procesima koji se vode, ali nas tekst u dnevnom listu Danas, pod naslovom „Odbačena tužba izdavača protiv ministra Verbića“, uverava da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vodi kampanju protiv izdavača koji se svojim inovativnim materijalima razlikuju od drugih. Izdavačka kuća Novi Logos nije prekršila Zakon o udžbenicima i ne postoji nijedna odluka suda koja to dokazuje.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

Verujemo da je ovo osveta izdavačima koji su u procesu donošenja Zakona o udžbenicima imali dovoljno hrabrosti da ukažu na probleme koje će ovakav zakon doneti. Naime, Zakon je prepisan hrvatski Zakon o udžbenicima koji je najlošiji u Evropi i na loša rešenja u Zakonu su upozoravali i izdavači i stručna javnost. I dan-danas smo svedoci da podzakonska akta nisu usvojena ili su usvojena na silu (Plan udžbenika, Standardi kvaliteta udžbenika).

Nažalost, umesto da radi na unapređivanju obrazovanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokazuje svoju moć (država – to sam ja) tako što bez pravnog osnova uskraćuje mogućnost nastavnicima da koriste nove informaciono-komunikacione tehnologije u nastavi i samim tim unaprede i osavremene nastavu. Nastavnici su, umesto da dobiju za svaki predmet udžbenik i priručnik sa globalnim, operativnim pripremama i predlozima za scenario časa, koji u štampanoj verziji ima i do 1.000 strana, dobili mogućnost da odaberu elektronsku verziju ovih izdanja i aplikaciju za korišćenje obrazovnog softvera. U skladu sa Zakonom o udžbenicima uređaji koji omogućavaju korišćenje ove aplikacije dati su na revers. Na ovaj način nastavnici su imali mogućnost da nastavu obogate prikazivanjem obrazovnih filmova, interaktivnih zadataka, laboratorijskih vežbi. Ministarstvo je ovakav inovativni pristup učenju zabranilo i proteralo iz škola.

Ne razumemo zašto zaposleni i funkcioneri u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tužbu koja je u skladu sa pravnim sistemom nazivaju „pritisak i pokušaj sprečavanja državnog organa da radi svoj posao“. Svako ima pravo da pokrene sudski postupak ukoliko smatra da su njegova prava povređena. Za razliku od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Novi Logos nije od ovog problema pravio medijsku kampanju i javni linč, što Ministarstvo uporno radi, nego je legalnim putem tražio svoja prava.

Pošto nismo zadovoljni odlukom suda, zaštitu svojih prava potražićemo pred evropskim sudovima.

Izdavačka kuća Novi Logos