Podržavamo inicijativu da se Skupština Republike Srbije deklaracijom opredeli ne samo prema presudi Međunarodnog suda pravde nego i prema celokupnim obavezama Srbije u odnosu na Rezoluciju OUN i odredbe međunarodnog prava koje se odnose na genocid. Jedino je prava odluka ona kojom se prihvata suočavanje sa odgovornošću, a do tog suočavanja, pre ili kasnije, mora doći. U interesu je Srbije i srpskog naroda da se otvorenom i odlučnom osudom genocida u Srebrenici ta hipoteka skine što pre. Uslovljavanje da se istom deklaracijom osude i svi brojni zločini počinjeni u poslednjim ratovima samo je pokušaj da se deklaracija ne donese, što i jeste cilj onih snaga koje su do genocida i dovele.
Presuda nalaže temeljno preispitivanje zašto je Srbija dovedena u poziciju u kojoj se, u neposrednom, ali i u evropskim i svetskim okvirima, danas nalazi, ko je za to kriv i ko treba da odgovara. Obaveze Srbije prema presudi Međunarodnog suda i te kako su teške, ali tu presudu treba prihvatiti i kao šansu da se utre put pomirenju sa narodima i državama u susedstvu. Presuda to posebno nalaže u odnosu na BIH kao jedinstvenu državu. Tome će doprineti iskreno izvinjenje i saučešće za žrtve koje su stradale zbog nesumnjivog genocida.
Sve to mora biti praćeno odlučnom akcijom da se odgovorni izvedu pred lice pravde, odnosno da se ukine dosadašnja praksa da se optuženi za zločine skrivaju, štite, pa čak i slave, a što je još bitnije, presuda pruža mogućnost da se beskompromisno odbaci nastojanje održavanja kontinuiteta sa politikom Miloševićevog režima koja je proizvela stravične zločine, pa i genocid u Srebrenici.