Foto: www.mc.rs

… a u povodu teksta vaše novinarke Jelene Diković, objavljenog 8. februara 2016. godine, pod naslovom „Vukašin Obradović: Novinarski oslonac“.

Veran Matić, između ostalog, demantujući navode iz teksta o razlozima mog povlačenja iz rada Komisije, kaže da je „neistinita i nepotpuna informacija da se Vukašin Obradović u aprilu 2013. godine povukao iz Komisije za istraživanje ubistava novinara na čijem čelu je Veran Matić, jer nije bio saglasan sa stavom da Komisija predloži Tužilaštvu za organizovani kriminal da pokrene proces u kojem bi bila ponuđena zaštita licima koja su direktno učestvovala u organizovanju ubistva Slavka Ćuruvije“.

Predsednik Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistva novinara tvrdi još „Komisija za istraživanje ubistava novinara nikada nije zauzela stav da predloži pokretanje procesa u kojem bi bila ponuđena zaštita licima koja su direktno učestvovala u organizovanju ubistva Slavka Ćuruvije“, i dodaje da „takva vrsta ovlašćenja ne spada u nadležnost Komisije i ona ni na koji način ne može uticati na nezavisnost rada Tužilaštva“.

Iako bih imao štošta da kažem povodom reagovanja g. Matića, ne želim da polemišem sa njegovim tvrdnjama, bar dok se ne završi sudski postupak protiv optuženih za ubistvo Ćuruvije. Ne bih da dovodim sebe u poziciju da me bilo ko optužuje, a već je bilo takvih pokušaja, da svojim izjavama utičem na tok suđenja i otežavam poziciju tužilaštva.

Onog trenutka kada bude donesena pravosnažna presuda optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije, potrudiću se da objasnim zašto sam napustio rad u Komisiji, ali i da iznesem svoje mnogobrojne dileme koje se odnose ne samo na moj angažman i ostale činjenice koje, smatram, mogu konstruktivno da doprinesu da se sagleda rad i učinak i Komisije, i g. Verana Matića.

Autor je bivši član Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistva novinara