Tekst zasnovan isključivo na zvaničnim dokumentima 1Foto: Pixabay/Sakurayim

Takve vrednosne kvalifikacije ste, stoga, posredno uputili nadležnim državnim organima koji su u ovom slučaju postupali, a čija smo dokumenta koristili.

Naslov je dat u skladu sa pravilima novinarske profesije (izvučen iz kvalifikacija koje su navedene u dokumentima na koje se pozivamo), a znaci navoda stavljani su u skladu sa pravilima gramatike (jer se njima nešto citira). Ne postoji nijedan razlog da novinar o „stvarima novinarske profesije“ dalje polemiše sa advokatskom kancelarijom.

A sada fakti, najkraće moguće:

Vaše kvalifikacije da je autorka ovog teksta „netačno“ navela neke podatke, neadekvatno i zarad senzacionalizma koristila reč „zlostavljanje“, „kršila pretpostavku nevinosti“, „nametala činjenicu da će protiv podnosioca zahteva biti pokrenut krivični postupak“ i „posredno vršila pritisak na Osnovno javno tužilaštvo u Nišu“ za donošenje takve odluke- negiraju same odluke, rešenja, izveštaji i zapisnici nadležnih državnih organa u koje smo imali uvid, a koristili za tekst.

Dokument Sektora unutrašnje kontrole koji nosi oznaku tajnosti nismo koristili, već su nalazi tog Sektora, koji ne idu u prilog vašim klijentima, našli u drugom dokumentu koji ne nosi tu oznaku.

Iz teksta je jasno i da su reči: „Dva policajca su ih, kazali su, potom nekoliko minuta udarali šakama i šutirali čizmama dok su ležali na zemlji….“ izgovorili maloletnici pred nadležnim organima.

Osnovno javno tužilaštvo (još) nije podiglo optužni predlog protiv vaših klijenata, tako da je i u teorijsko- pravnom smislu diskutabilno da li je krivični postupak, koji se navodi u članu 74. Zakona o javnom informisanju i medijima i na koji se pozivate, uopšte počeo.

Svi podaci i kvalifikacije u tekstu navedeni su u više zvaničnih dokumenata nadležnih organa, a neki od osnovnih su:

1. Odgovor Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, koji nosi naziv „Predmet: izveštaj o postupanju po predmetu (broj predmeta poznat redakciji), i koji je potpisao osnovni javni tužilac Saša Đokić, od 6. marta 2019. godine, a koji je dat na poslaničko pitanje narodnog poslanika Zorana Živkovića u vezi sa ovim slučajem, postavljeno 11. marta ove godine. U tom odgovoru se navodi: “Uvidom u spise predmeta (broj predmeta poznat redakciji) utvrđeno je da smo dana 8.12.2016. godine primili krivičnu prijavu u formi izveštaja MUP RS- Sektor unutrašnje kontrole (broj izveštaja poznat redakciji), od 2.12.2016. godine, u kome se ukazuje na nezakonito i neprofesionalno ponašanje policijskih službenika PU Niš“. U odgovoru se, takođe, najavljuje: “Nakon sprovođenja svih dokaznih radnji, na osnovu do sada utvrđenog činjeničnog stanja, očekuje se podnošenje optužnog predloga protiv osumnjičenih (vaših klijenata, p.a.), odmah nakon ispitivanja imenovanih svedoka u toku aprila meseca“.

2. Rešenje Osnovnog javnog tužioca u Nišu, (broj rešenja poznat redakciji), od 26.6.2019, kojim se „odbacuje krivična prijava maloletnog Aleksandra Tasića i maloletnog Luke Nićiforovića, koja je podneta 16.12.2016. godine protiv policajaca Petra Stevanovića, zbog krivilnog dela zlostavljanja i mučenja. U Rešenju je jasno i precizno navedeno: “Protiv (vaših klijenata, p.a.) Miomira Petrovića i Miljana Tatića biće podnet optužni predlog zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz čl. 137 st. 3 u vezi st. 1 KZ“.

3. Zvanični odgovor osnovnog javnog tužioca Saše Đokića na pitanje Danasa o ovom slučaju, podnetom pk Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji nam je dostavljen imejlom pre pisanja novinskog teksta. U njemu se navodi: “Obaveštavamo da je u predmetu okončano izvođenje svih dokaznih radnji tj. saslušani su svi osumnjičeni i ispitani su svi oštećeni i svedoci, te da će do podnošenja optužnog predloga protiv (vaših branjenika, p.a.) osm. M.P. i M.T. doći u najskorijem vremenu, dok je protiv osm. P.S. krivična prijava odbačena“.

4. Službena beleška o obaveštenju primljenom od građana, Policijske uprave u Nišu, od 21.11.2016. godine. U njoj se nalaze izjave maloletnika o tome da su ih vaši klijenti, kako su kazali, tukli, povredili i zastrašivali.