Zgrada Vlade Srbije Foto: Bojan Cvejić

Ta sredstva biće upotrebljena za lekove pacijentima koji ih već koriste, kao i za lekove obolelih koji počinju terapiju sredstvima iz budžeta, kada Republička stručna komisija donese odluku da je lečenje neophodno.

Na današnjoj sednici Vlada je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, kojim Srbija stiče status punopravnog člana i ostvaruje mogućnost aktivnog učešća na sastancima Generalne skupštine i pravo glasa u odlučivanju u toj međunarodnoj organizaciji.

Usvojena je i Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika. Tom uredbom ujednačava se proces planiranja, izrade i usvajanja propisa i dokumenata javnih politika na svim nivoima, što će u perspektivi dovesti do kvalitetnije i efikasnije primene, kao i sistemskog sprečavanja usvajanja neefikasnih propisa i dokumenata koji ne zadovoljavaju propisane standarde i kriterijume.

Danas su usvojene i dve uredbe iz oblasti turizma – o uslovima i načinu dodele kredita za podsticanje kvaliteta turističke ponude i za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista.

Vlada je usvojila je Odluku o proglašenju 2019. za godinu bezbednosti i zdravlja na radu, sa ciljem da se skrene posebna pažnja javnosti na zanačaj te oblasti, imajući u vidu zajednički interes poslodavaca i zaposlenih. Na današnjoj sednici usvojena je odluka kojom je rodna kuća pesnika Vladislava Petkovića Disa u Zablaću dobila status znamenitog mesta, navodi se u saopštenju Vlade.

Povezani tekstovi