AKPA: Ne libimo se da pokrećemo debate o Ustavu i pravosuđu 1Foto: Nikić

Među više od 130 učesnika skupa su članovi pravosudnih saveta, predsednici sudova, sudije, tužioci, bivši i sadašnji polaznici Pravosudne akademije, saopštila je AKPA.

„AKPA je postalo značajno strukovno udruženje koje okuplja veliki broj mladih sudija i tužilaca koje želi da pravosuđe donese otvorenost kako iznutra, tako i spolja, u odnosu na javnost, zbog čega se ne libimo da pokrećemo debate o svim pitanjima o kojima postoje ne samo različita mišljenja, već i suprotni interesi, kakva su pitanja vezana za ustavne amandmane, reformi PA i izmene pravosudnih zakona“, naveo je predsednik udruženja Siniša Trifunović.

On je dodao da nakon što je Venecijanska komisija pozdravila rešenje da Pravosudna akademija bude ustavna kategorija, najvažnije pitanje kom se treba posvetiti jeste zakonsko uređenje odnosa pravosudnih saveta (Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca) i PA koje se mora zasnivati na međusobnoj povezanosti, uz očuvanje ustavne uloge pravosudnih saveta da biraju sudije i tužioce.

„PA treba da doprinese nezavisnosti sudijske funkcije i to mora biti polazna tačka u daljoj reformi“, naveo je Trifunović.

Dragan Babović, član sudskog veća Crne Gore, istakao je da je uvođenje obavezne obuke kandidata za sudije i tužioce pre stupanja na pravosudnu funkciju, za razliku od iskustva u Srbiji, u Crnog Gori prošlo bez ikakvih protivljenja u redovima struke i da taj sistem daje prve rezultate, dok je Ivan Jovičić, član VSS naveo da je izbor oko 60 sudija iz redova PA na poslednjem konkursu pokazatelj kvaliteta obuke na PA, ali da VSS mora i u budućnosti biti telo koje bira sudije i da je jedno od mogućih rešenja da VSS bira polaznike PA, navodi se u saopštenju.

Ocenu rada specijalizovanih odeljenja tužilaštava za borbu protiv korupcije nakon godinu dana primene zakona kojim su formirana, dao je Miljko Radisavljević, zamenik Repulbičkog javnog tužioca, koji je naveo da je očekivao da se u ova odeljenja biraju iskusniji zamenici tužioca.

On je istakao da je specijalizacija tužilaca neopodan odgovor u borbi protiv korupcije i da sistemski pristup podrazumeva pomoć finansijskih forenzičara sa specifičnim znanjima iz ove oblasti.

U nastavku savetovanja očekuje se da o ovoj temi govori i Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacioinog suda (VKS).