Foto: FreeImages

Ragujući na jučerašnje saopštenje novoformiranog Udruženja sudija i tužilaca (UST) kojim je, između ostalog, od Državnog veća tužilaca traženo da dostavi zadatak sa ispita za izbor zamenika javnih tužilaca, jer je, kako navode, samo 27 odsto kandidata dobilo maksimalnu ocenu, koje smatraju neprimereno malim brojem “zbog radnog iskustva i poznavanja propisa od strane tužilačkih pomoćnika” navodi da se AKPA već godinama zalaže za transparentnost u izboru na pravosudne funkcije i slaže se da podaci o sadržini testa budu javni nakon testiranja, a smatra da to treba da se odnosi i na podatke o stručnosti i karijeri kandidata.

„Međutim, ne može se složiti sa ocenom da je problem u radu DVT-a to što je na testu 27 odsto kandidata dobilo maksimalnu ocenu. Naprotiv, AKPA se zalaže za stroge kriterijume testiranja koji imaju za cilj da što objektivnije gradiraju stručnost i osposobljenost kandidata. Zato smanjenje broja maksimalnih ocena na testu DVT-a smatra napretkom u radu ovog tela koje doprinosi smanjenju diskrecije i povećanju transparentnosti postupka, a što jeste i cilj aktuelne reforme pravosuđa predviđen Akcionim planom za Poglavlje 23 i drugim strateškim dokumentima“, ističe se u reakciji.

Prema njihovim navodima, radno iskustvo i poznavanje propisa nisu kategorije koje apriori treba da garantuju kvalitet kandidata, već te veštine treba dokazati u rešavanju konkretnih zadataka.

„Kandidati sa Pravosudne akademije koji su radili isti test, iako u proseku imaju manji broj godina radnog iskustva, pokazali su bolje rezultate u odnosu na druge kandidate“, ocenjuje se u saopštenju AKPA.