Apelacioni sud ukinuo presudu za ubistvo Ćuruvije i vratio na ponovo suđenje 1Slavko Ćuruvija Foto: Fonet/Andrija Ilić

„Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se izjavljenim žalbama prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ukazivanjem da je prvostepeni sud izrekom presude povredio objektivni i subjektivni identitet optužnice i prekoračio optužbu čime je učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, budući da je izreka presude nerazumljiva, razlozi presude protivrečni izreci, kao i da u presudi nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude“, navedeno je u odluci Apelacionog suda.

Kako je rečeno, „u konkretnom slučaju, ovlašćeni tužilac je do kraja glavnog pretresa ostao pri činjeničnom opisu iz optužnice, a prvostepeni sud je nakon toga, izmenio činjenični opis iz optužnog akta, tako što je u činjenični opis prvostepene presude dodao određene činjenice i okolnosti koje nisu bile sadržane u optužnici“.

„Na ovaj način su, po nalaženju Apelacionog suda, okrivljeni oglašeni krivim za nove činjenice i ranje, koje optužba ne sadrži i o kojima, u toku postupka, nisu izvođeni dokazi. Naime, uvođenjem „NN lica“ u izreku presude, a koje je, prema utvrđenju prvostepenog suda, učestvovalo u radnji izvršenja krivičnog dela zajedno sa okrivljenima i to kao neposredni izvršilac i dodavanjem novih radnji okr. Radonjiću, Kuraku i Romiću prvostepeni sud je, kada je reč o načinu izvršenja krivičnog dela značajno izmenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio, u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici“, zaključio je ovaj sud.

Pri tome se, navedeno je u odluci, u presudi „ne navodi nijedan dokaz na osnovu kog bi prvostepeni sud utvrdio sa nesumnjivom izvesnošću prisustvo još jednog lica na licu mesta i to neposrednog izvršioca, niti na osnovu kojih dokaza je utvrdio da je NN lice postiglo dogovor o lišenju života oštećenog, a na šta se osnovano ukazuje žalbom Tužilaštva za organizovani kriminal, zbog čega se u žalbenom postupku, u tom delu, ne može ispitati pravilnost zaključivanja prvostepenog suda“.

Istovremeno, „uvođenjem NN lica u činjenični opis radnje krivičnog dela, na više mesta, u različitim segmentima, izreka presude je učinjena nerazumljivom, jer najpre ostaje nejasno da li se u konkretnom slučaju radi o jednom NN licu ili su u pitanju više NN lica, da li je isto NN lice nalogodavac, lice sa kojim okrivljeni postižu prethodni dogovor, a takođe i neposredni izvršilac krivičnog dela, ili se radi o različitim NN licima“.

Takođe, „po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud u izreci, a i kasnije u obrazloženju presude, nije uopšte naveo na koji način su okrivljeni Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši ovo krivično delo, što njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim“.

„Ovo stoga, što se iz izreke prvostepene presude ne vidi i ostaje nejasno gde su se u momentu izvršenja krivičnog dela nad oštećenima, nalazili okr. Romić i Kurak, da li su bili zajedno ili su bili razdovojeni, dalje nejasno je na koji način i kojom svojom radnjom su omogućili NN licu izvršenje krivičnog dela i time kao saizvršioci učestvovali u izvršenju ovog krivičnog dela“, kaže se u odluci.

Apelacioni sud, između ostalog, „nalazi da se osnovano žalbama ukazuje da u obrazloženju presude nisu dati dovoljno jasni razlozi o odlučnim činjenicama na osnovu kojih je prvostepeni sud utvrdio postojanje prethodnog dogovora između svih okrivljenih, a posebno dogovora sa NN licem“.

„U prilog činjenici da je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, te da nedostaju razlozi za odlučne činjenice je i to što prvostepeni sud ne daje razloge za postojanje zajedničkog umišljaja na strani okrivljenih, niti dogovora, niti navodi iz čega zaključuje da su okr. Radonjić, Kurak i Romić postupali kao izvršioci“, naveo je Apelacioni sud.

U ponovnom postupku, dodaje se u odluci, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke i povrede na koje je ukazano u ovoj odluci i postupiti po primedbama Apelacionog suda, a izvedene dokaze će na pravilan način izložiti, analizirati i oceniti, kako pojedinačno tako i u međusobnoj povezanosti i u sklopu sa odbranama okrivljenih.

Prvostepeni sud treba i da „pozove stranke da predlože izvođenje drugih dokaza za kojima se ukaže potreba, nakon čega će doneti pravilne  činjenične i pravne zaključke i za iste dati jasne, konkretne i argumentovane razloge, koje će na valjan način izložiti i obrazložiti i doneti pravilnu i zakonitu odluku“, saopštio je Apelacioni sud.

Advokat Dobričanin Nikodinović: Sud prihvatio sve žalbene navode u slučaju Ćurivija

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović izjavila je da je Apelacioni sud prihvatio sve „žalbene navode odbrane“ u predmetu za ubistvo vlasnika i urednika Dnevnog telegrafa i Evropljnina Slavka Ćuruvije.

„Koliko vidim iz objavljene odluke na portalu Apelacionog suda, Apelacioni sud je prihvatio sve žalbene navode odbrane. Ništa tu ne bih dodala“, rekla je Dobričanin Nikodinović za Betu.

Advokat Dobričanin Nikodinović na tom sudjenju brani nekadašnjeg šefa beogradskog centra Državne bezbednosti Milana Radonjića i oficira službe Ratka Romića.

Komisija nije videla obrazloženje suda

Komisija za istraživanje ubistava novinara još uvek nije imala uvid u tekst obrazloženja sudskog veća Apelacionog suda kojim je ukinuta prvostepena presuda u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije i naloženo novo suđenje pred Specijalnim sudom.

„Razočarani smo činjenicom da Apelaciono veće nije otvorilo pretres po onim pitanjima koja smatra spornim i, tek nakon razmatranja dokaza, donelo presudu“, istakli su oni.

Naovde da ne znaju kako će ponovno suđenje izgledati, jer još uvek nemaju sve informacije.

„Pošto nemamo uvid u sve razloge zbog kojih je doneta ovakva odluka, odnosno čija žalba je usvojena, ne znamo ni kako će izgledati ponovoljeno suđenje, odnosno da li će se glavni pretres ponoviti samo po pitanju izvršioca, odnosno uvođenja NN lica, što bi značilo da ne mora da se ponavlja celo suđenje, ili je reč o još nekim aspektima koji moraju biti obuhvaćeni ponovnim suđenjem“, kažu oni.

Oni očekuju da sud bude mnogo efikasniji nego što je to bio do donošenja prvostepene presude.

„Nadziraćemo proces kako bi mogli da izvestimo o svakoj mogućoj opstrukciji, kojih je bilo puno u istrazi, a potom i za vreme samog prvostepenog procesa“, naglašavaju iz Komisije.

Advokat Ružić: Očekujem da prvostepni sud otkloni nedostatke i donese osuđujuću presudu

– Advokat Slobodan Ružić, punomoćnik dece ubijenog novinara Slavka Ćuruvije, Jelenu i Radeta, rekao je da je očekivao da će Apelacioni sud potvrditi prvostepenu osuđujuću presudu, ali se nada da će veće Specijanog suda, koje je sudilo, otkloniti nedostatke na koje je ukazao Apelacioni sud i ponovo doneti osudjujuću presudu.

„Očekujem da ponovljeni postupak neće dugo trajato i očekujem da će opet biti doneta osudjujuća presuda“, rekao je Ružić za agenciju Beta, navodeći da u ovom trenutku ima samo najosnovniju informaciju.

Kako je naveo, „naravno da oštećeni i ja, kao njihov punomoćnik, nismo radosni zbog ove odluke“ o ukidanju presude.

To što je presuda ukinuta, rekao je Ružić, znači da Apelacioni sud smatra da nešto treba da se uradi bolje, ili ponovi neki dokaz, ili – da li je u pitanju samo taj element što je sud prilikom presudjivanja kao lice koje je pucalo u Ćuriviju označilo NN lice, a nije figuriralo u toku postupka – to ćemo da vidimo.

On je rekao da je „glavni problem ovog postupka vreme koje je prošlo od ubistava“ vlasnika i urednika listova Dnevni telegraf i Evropljanin, a to se sada i dalje prolonigira.

Prema njegovim rečima, taj ponovljeni postupak po pravilu ne traje mnogo i verovatno biti zakazan jedan ili dva pretresa, nakon čega će sud opet donetu odluku na koju postoji pravo žalbe.

„Dakle, najranije bi moglo da bude presuđeno krajem iduće godine“, ocenio je Ružić.

RBG: Prepreka za slobodu medija

Neefikasnost države u zadovoljavanju pravde podstiče počinioce takvih zločina, reakcija je Pavola Salaja zvaničnika nevladine organizacije Reporteri bez granica zaduženog za Evropsku uniju i Zapadni Balkan, povodom ukidanja prvostepene presude za ubistvo Slavka Ćuruvije i vraćanja tog procesa na početak.

Salaj je u pisanoj izjavi za Glas Amerike podvukao da odluka Apelacionog suda u Beogradu predstavlja značajnu prepreku za slobodu medija u Srbiji.

“Duboko je zabrinjavajuće što 21 godina od ubistva nije bila dovoljna da Srbija osudi ubice novinara i tako započne borbu protiv nekažnjivosti zločina počinjenih nad novinarima. Štaviše, poništavanje presude izlaže srpske novinare, koji su izloženi redovnim fizičkim napadima, novim neizvesnostima“, rekao je Pavol Salaj za Glas Amerike.

Odluka o ukidanju prvostepene presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, novinara i vlasnika listova „Dnevni telegraf“ i „Nedeljni telegraf“ i „Evropljanin“ naložio da se suđenje ponovi, objavljeno je na sajtu Apelacionog suda u Beogradu.

Za učešće u ubistvu Ćuruvije, na ukupno 100 godina zatvora, aprila 2019. (čak dvadeset godina nakon Ćuruvijinog ubistva) bili su osuđeni tadašnji šef Resora državne bezbednosti Radomir Marković, tadašnji šef beogradskog centra DB Milan Radonjić, kao i pripadnik rezervnog sastava DB Miroslav Kurak i operativac DB-a Ratko Romić.

U obrazloženju odluke Apelacioni sud ukazuje da se prvostepena prestupa pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

Fondacija: Neprijatno iznenađenje

Slavko Ćuruvija fondacija neprijatno je iznenađena odlukom Apelacionog suda da, pet i po godina posle početka ovog procesa, ukine prvostepenu presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije i predmet vrati na ponovno suđenje i konstatuje da se time nastavlja prava agonija za njegovu porodicu, prijatelje i poštovaoce , koji na pravdu čekaju 21 godinu.

Pošto je prvostepeni sud, posle četiri godine suđenja, koje je obilovalo kontroverznim odlukama, u aprilu prošle godine doneo presudu, gotovo godinu i po dana se čekala odluka Apelacionog suda, navodi se u saopštenju Fondacije.

Podseća se da su dvojica prvostepeno osuđenih pripadnika Resora državne bezbednosti i dalje u takozvanom kućnom pritvoru, dok država ne pokazuje da bilo šta preduzima u vezi sa izručenjem optuženog Miroslava Kuraka, koji je u bekstvu.

Očekujemo da će prvostepeni sud ovaj slučaj razmatrati prioritetno i efikasno, te da će novom presudom potvrditi kazne koje su organizatori i izvršioci ovog zločina već jednom dobili, navodi se u saopštenju.

Još jednom ukazujemo na značaj ovog procesa za bezbednost novinara i slobodu izražavanja u državi u kojoj su novinari ubijani, podmetane su im bombe i spaljivane kuće, i pozivamo domaće i međunarodne institucije i javnost da ovaj proces isprate do kraja, poručuje Slavko Ćuruvija fondacija.

Podržite nas članstvom u Klubu čitalaca Danasa

U vreme opšte tabloidizacije, senzacionalizma i komercijalizacije medija, duže od dve decenije istrajavamo na principima profesionalnog i etičkog novinarstva. Bili smo zabranjivani i prozivani, nijedna vlast nije bila blagonaklona prema kritici, ali nas ništa nije sprečilo da vas svakodnevno objektivno informišemo. Zato želimo da se oslonimo na vas.

Članstvom u Klubu čitalaca Danasa za 799 dinara mesečno pomažete nam da ostanemo samostalni i dosledni novinarstvu u kakvo verujemo, a vi na mejl svako veče dobijate PDF sutrašnjeg broja Danas.