Foto: EPA RAED QUTANA

Ako uzmemo u obzir i njihove porodice, možemo reći da autizam pogađa više od 20 miliona Evropljana. Zbog nepostojanja Nacionalnog registra osoba sa invaliditetom, u Srbiji se ne zna tačan broj osoba sa autizmom, ali sa sigurnošću možemo da tvrdimo da ih je nekoliko desetina hiljada.

Ove godine navršava se 11 godina otkako je na snagu stupila Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, i njen Opcioni protokol, a deset godina otkako ju je Republika Srbija ratifikovala. Međutim, uprkos ovim činjenicama, njena primena je nepotpuna u mnogim oblastima.

Na dan obeležavanja Svetskog dana autizma, 2. aprila, Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom poziva donosioce odluka da posvete vreme uklanjanju barijera koje sprečavaju autistične osobe u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava. I ove godine to udruženje fokusira se na pristupačnost, uz slogan „Srušimo barijere za autizam zajedno: hajde da izgradimo pristupačno društvo“.

Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, previše autističnih ljudi i njihovih porodica misli da javnost ovo stanje ne razume. Od izuzetne važnosti je da donosioci odluka kao i društvo u celini steknu bolje razumevanje autizma i da deluju u smeru uklanjanja postojećih prepreka, koje sprečavaju punu inkluziju i učešće autističnih ljudi u društvu.

Povezani tekstovi