Bolja zaštite od poplava 1Sava kod Šapca Foto: TOB Šabac

Vrednost projekta je 444.452 evra, a finansiran je sredstvima Evropske unije iz IPA fondova, u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija. Partner Grada Šapca na ovom projektu bila je Brodsko-Posavska županija, a u realizaciju su bile uključene i sve nadležne institucije sa obe strane granice:Razvojna agencija Brodsko-Posavske županije, Zavod za javno zdravlje iz Šapca i Broda, Šabac, Gorska služba spašavanja – stanica Slavonski Brod i Vatrogasna zajednica ove županije.

U okviru ovog projekta za partnere iz Šapca nabavljena je vredna oprema: dva čamca, dve pumpe punilica za džakove, dva automobila, mobilna terenska jedinica za ispitivanje kvaliteta vode, kao i oprema za hitno zbrinjavanje povređenih. Ukupna vrednost opreme namenjene partnerima iz Šapca je oko 300 hiljada evra. Oprema je uručena tokom novembra 2017. godine.

– Oprema koju smo dobili poboljšaće stanje u našem Štabu za vanredne situacije, a mi smo prošli kroz obuke za njeno korišćenje u kriznim situacijama. Najvažnija dobit je prijateljstvo koje smo uspostavili sa Brodsko-Posavskom županijom što je primer dobre prakse i drugima – kaže predsednik Gradske skupštine Nemanja Pajić, uz napomenu da je Šabac pokazao da ima kapacitet da realizuje evropske projekte.

Župan Brodsko-Posavske županije Danijel Marušić istakao je izuzetnu saradnju sa Šapcem, kao i postignute rezultate: – Tokom projekta pored zajedničkog cilja uspostavili smo veliko prijateljstvo kao osnovu za neke druge projekte Evropske unije. Zahvalan sam rukovodstvu Šapca zbog toga jer prepoznajem u njima ljude sa vizijom. Učinili smo mnogo za našu lokalnu sredinu i obezbedili pomoć u kriznim situacijama.

U aprilu ove godine u šabačkom Centru za stručno usavršavanje održani su dvodnevni treninzi i radionice, kao i sastanci predstavnika partnera i Štaba za vanredne situacije grada Šapca, tokom kojih su učesnici edukovani u oblasti upravljanja rizicima i reagovanja u vanrednim situacijama. Maja je održana i velika pokazna vežba priprema za vanredne situacije, posebno poplave i ublažavanje štete nastale od poplava, koja je imala za cilj demonstraciju stečenih znanja i veština i predstavljanje opreme dobijene kroz projekat, čime je u značajnoj meri podignut nivo spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama i odbranu od poplava. Projekat je podržao održivi razvoj u prekograničnom području, zaštitu njegovih dobara – prirodnih, ekoloških, ekonomskih i ljudskih, kroz zajedničke aktivnosti u kriznim situacijama i kroz unapređenje tehničkih kapaciteta.

Imajući u vidu iskustva Šapca, ali i celog regiona tokom poplava 2014. godine, ovaj projekat je u velikoj meri doprineo zaštiti od prirodnih katastrofa i podigao odbrambeni kapacitet celog područja. Za vreme velikih poplava u šabačkom kraju šteta je iznela više od milijardu dinara. Evropska unija od ove godine finansira i izgradnju obaloutvrda kod Čevrntije, najugroženijeg dela na Savi, kao i na zaštiti od poplava na Drini, u iznosu od oko deset miliona evra.

Projekat „razvoj Šapca po meri građana“ se realizuje uz pomoć sredstava iz budžeta Grada Šapca. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.