CEP: Država kriva za štrajk u RGZ 1Foto: rgz.gov.rs

Iznosi plata svih državnih službenika, pa i zaposlenih u RGZ, određuju su Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonom o budžetu, a ne odlukama rukovodstva organa, pa čak ni odlukama Vlade, prenosi u saopštenju CEP ocenu svog istraživača Vladimira Mihajlovića.

On je objasnio da poslednjih nekoliko godina postoji tendencija povećanja broja različitih osnovica za obračun i isplatu plata u različitim delovima javnog sektora koja je u suprotnosti sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru koji predviđa jedinstvenu osnovici. Zakonom o budžetu za 2019. godinu predviđeno je čak pet različitih osnovica samo za državne službenike u zavisnosti od toga u kojim organima rade, a ako pogledamo celu javnu upravu umesto jedne osnovice, kako to predviđa sistemski zakon, u primeni je čak 26 osnovica, rekao je on.