Ćulibrk: Izgleda da ćemo morati do Strazbura 1Foto: FoNet Dragan Antonić

Posle ove odluke, još je veća verovatnoća da će se to desiti – kaže za Danas Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN, komentarišući vest da je Vrhovni kasacioni sud ukinuo pravosnažnu presudu kojom je utvrđeno da ovaj nedeljnik, glavni urednik i autorka teksta nisu povredili čast i ugled ministra policije Nebojše Stefanovića tekstom „Stefanović: Glavni fantom Savamale“.

Ćulibrk dodaje da će nastaviti da se bore i da je samo pitanje vremena kada će pobediti.

O tome da je Vrhovni kasacioni sud ukinuo presudu, juče je u saopštenju izvestilo Udruženje novinara Srbije (UNS). Sama presuda, u koju je Danas imao uvid, doneta je još 30. maja i još uvek nije bila prosleđena strankama.

Obrazlažući odluku, veće Vrhovnog kasacionog suda je istaklo da iako su „prava ličnosti političara i javnih funkcionera suženija nego istovrsna prava drugih lica“ ipak je i „sloboda izražavanja ograničena i kada su oni predmet izveštavanja i kritike njihovim pravom na čast i ugled“. Kako se ističe u presudi, pravo na čast i ugled pripada svim građanima, pa shodno tome zaštita prava na čast i ugled obuhvata i političare, čak i kad ne postupaju u privatnom svojstvu. Međutim, dodaje se, u tim slučajevima moraju se uslovi za zaštitu odmeriti sa interesima društva na otvorenu diskusiju o političkim stvarima. Prema mišljenju veća Vrhovnog kasacionog suda, Apelacioni sud to nije učinio.

„Trebalo je odmeriti ugroženost prava tužioca na dostojanstvo ličnosti i ugled u odnosu na pravo medija na slobodu izražavanja i tek nakon takvog upoređivanja i odmeravanja utvrditi čije pravo je više ugroženo spornim tekstom. Drugostepeni sud nije tako postupio i nije izvršio procenu i odmeravanje ugroženosti navedenih prava, već je pružio zaštitu samo pravu medija na slobodu izražavanja“, navodi se u presudi kojom je predmet vraćen nižem stepenu.

Povreda časti i ugleda

Podsetimo, Viši sud u Beogradu je autorku teksta „Stefanović: Glavni fantom Savamale“ Sandru Petrušić, glavnog urednika Milana Ćulibrka i Društvo za novinsko izdavačku delatnost „NIN“ d.o.o. u prvom stepenu obavezao da zbog povrede časti i ugleda ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću isplate 300.000 dinara naknade štete. Apelacioni sud je ovu odluku preinačio i obavezao Stefanovića da Sandri Petrušić i Milanu Ćulibrku isplati 89.700 dinara za troškove postupka.