Đorđević: Osnažiti položaj Roma 1Foto: Nenad Đorđević/FoNet

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je mnogo toga uradilo kada je u pitanju poboljšanje uslova života Roma u Srbiji, navodi se u čestitki i dodaje da je napravljen veliki pomak, ali da postoji još mnogo toga u planu.

Kroz sprovođenje antidiskriminacionih politika, nastojaćemo da stvorimo povoljan ambijent za efikasno obezbeđivanje zaštite svih nacionalnih manjina, od bilo kog vida diskriminacije, istakao je Đorđević.

On je poručio da će Ministarstvo nastaviti da radi na osnaživanju položaja Roma i Romkinja, a glavne aktivnosti usmerene su ka programu „Podrške EU inkluziji Roma–Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ u okviru koga je implementacioni partner Stalna konferencija gradova i opština.