EU mora da postoji 1Foto: EPA/ JULIEN WARNAND

Možda treba razmisliti i o instituciji referenduma za fundamentalne odluke u EU. U centar pažnje treba vratiti izvornu evropsku ideju koja obuhvata celu Evropu, ne samo EU – rekao je danas austrijski istoričar Volfgang Šmale, profesor na Univerzitetu u Beču, član Evropske akademije nauka i umetnosti na predstavljanju njegove knjige „Šta će biti sa Evropskom unijom – istorija i budućnost“.

Reč je o trećoj Šmaleovoj knjizi koju je objavila beogradska izdavačka kuća Clio, a kojoj su, osim autora, juče u Kulturnom centru Beograda govorili: sociolog Jovo Bakić, Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije i Zoran Hamović u ime izdavača.

Šmale je objasnio da se u knjizi bavio istorijskim razvojem evropske ideje, odnosom EU i nacionalnih država, koje su posle Drugog svetskog rata dobile novi koncept, izazovima sa kojima se Unija suočava. On je ukazao na jačanje nacionalnih država i naglasio da tu svrstava i „Bregzit“, koji je ocenio kao „hipernacionalizam“.

Jovo Bakić je ukazao da Šmaleovo socijal-liberalno polazište ubeđenog Evropljanina prednost ima u uviđanju opasnosti koje stoje pred EU, pre svega u nacionalistički ojačanoj krajnjoj desnici poslednje četiri decenije.

– Ova knjiga će svakako izazvati diskusiju i tenzije između autora evrofila i nacionalističke stvarnosti u EU, jer je krajnja desnica, bila na vlasti ili ne, nametnula nacionalističku hegemoniju – rekao Bakić i napomenuo da ga situacija EU prikazana u Šmaleovoj knjizi podseća na SFR Jugoslaviju zbog paralele koju je moguće povući između jugoslovenskog Ustava iz 1974. i Lisabonskog ugovora, konfederalnog načela sa pravom veta, pravom na referendum koje je dovelo do raspada Jugoslavije „uz svesrdnu pomoć Badinterove komisije“.