Fakultet za primenjenu ekologiju pristupio univerzitetu Metroplitan 1

Ugovor su potpisali osnivač, predsednik i rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet i osnivač i predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, profesor dr Jordan Aleksić.

Posle pristupanja fakulteta FEFA u 2017. godini, u oblasti ekonomije, ovim današnjim činom Univerzitet Metropolitan nastavlja sa objedinjavanjem kvalitetnih privatnih visokoškolskih ustanova radi stvaranja značajnog jezgra kvalitetnog privatnog visokog obrazovanja u Srbiji.

Predsednik i rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet je povodom pristupanja fakulteta Futura izjavio:

„Univerzitet Metropolitan objedinjavanjem sa drugim privatnim, a kvalitetnim
visokoškolskim ustanovama, ne želi da postigne kvantitet, već kvalitet, sinergiju neophodnu za pružanje što kvalitetnijeg obrazovanja u skladu sa potrebama poslodavaca i da postane stožer kvalitetnog privatnog visokog obrazovanja u Srbiji“.