Foto: epa effe armando babani

„Rešenje mora biti doneto sa punom odlučnošću svih aktera da bi bilo efikasno, uz fokus na izvorima, kao i sa punom osetljivošću za socijalne, ekonomske i kulturne razlike“, rekla je Maja Gojković na samitu predsednika parlamenata centralne i istočne Evrope, govoreći na temu oblikovanja politike migracije u Evropi.

Ona je, saopšteno je iz Skupštine Srbije, ukazala da je takav pristup neophodan upravo radi zaštite demokratije, humanosti, solidarnosti i ljudskih prava, uz puno razumevanje da ne postoje brza i laka rešenja.

Maja Gojković je podsetila da je do sada kroz Srbiju, kao ključnu tranzitnu zemlju na zapadnobalkanskoj ruti, prošlo približno milion izbeglica i migranata.

Srbija je u skladu sa mogućnostima preduzela sve mere radi zbrinjavanja migranata, nastojeći da obezbedi što bolje životne uslove i poštuje osnovna ljudskih prava, rekla je Maja Gojković.

Prema njenim rečima, Srbija se istovremeno na odgovoran i odlučan način suprotstavila ilegalnim migracijama, štiteći na taj način svoju, ali i teritoriju svojih suseda, kao i pojedinih članica EU koje su krajnja destinacija migranata.