Vranje Foto: Vojkan Ristić

Poreski obveznici u Vranju moći će i da odlučuju o metodama korišćenja budžetskih fondova, kao i o dostupnosti i načinu rada lokalne samouprave. Sve to je deo programa „Reforma poreza na imovinu“ u okviru koga je IMG grupa angažovala agenciju „Ipsos stratedžik marketing“, čije će istraživanje biti osnov za procenu uspeha programa i napretka koji se postiže sprovođenjem programskih aktivnosti. Link do ankete biće vidljiv do kraja prvog kvartala 2021. godine.