– Potpisala sam donorsku karticu na VMA i tada su mi rekli da će mi ona biti dostavljena na kućnu adresu. Kada mi je isporučena videla sam da se ona nalazi u koverti sa „otvorenim prozorčetom“, a svi moji podaci, između ostalog i jedinstveni matični broj, bili su na vidnom mestu. Obratila sam se Komitetu pravnika za ljudska prava i očekujem da se ovaj problem što pre reši, priča za Danas N. L.

Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za naš list da se ova organizacija obratila i Vojnomedicinskoj akademiji i povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

– Ukazali smo im na zakonsku obavezu zaštite podataka o ličnosti, ukazuje Antonijević.

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže za Danas da je reagovao u ovom slučaju i da je propust na VMA saniran.

– Neposredno obraćanje jednog broja građana bilo je povod da preko ovlašćenih lica poverenika sprovedemo nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Međutim, budući da se pored VMA promocijom dobrovoljnog davalaštva organa i izdavanjem donorskih kartica bave još dve ustanove – Klinika za nefrologiju Kliničkog centa Niš i Klinički centar Vojvodine, nadzor je sproveden u sve tri ustanove, ukazuje Šabić.

Prema njegovim rečima, oko 100 donorskih kartica dostavljeno je u kovertama sa „providnim prozorčetom“ što je nepotrebno omogućavalo uvid u određene podatke.

– Propust je bio nenameran i uprava VMA je još u toku nadzora donela zaključak da sve donorske kartice ubuduće dostavlja u zatvorenim neprozirnim kovertama, naglašava Šabić. On dodaje da je u toku nadzora konstatovan i niz nedostataka u vezi sa neodgovarajućim pravnim osnovom, budući da Ministarstvo zdravlja još nije donelo podzakonske akte koje je dužno da donese u skladu sa Zakonom o transplantaciji.

– Uočeni su i nedostaci u vezi sa bezbednošću podataka, jer se u nekim od ovih ustanova elektronske evidencije čuvaju na jednoj USB memoriji, bez ikakvog bek apa što podrazumeva rizik gubitka, uništenja, ali i zloupotrebe podataka. U nekima se u elektronsku evidenciju ulazi bez ikakvog korisničkog imena ili lozinke, u nekima opet postoji lozinka, ali istu koristi više lica, napominje Šabić.

Pismo ministru zdravlja

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže za Danas da je nakon pritužbi uputio pismo ministru zdravlja. „U tom pismu sam ga upozorio na sličan problem u vezi sa transfuzijom krvi, jer se ista u nedostatku podzakonskih propisa sprovodi na problematičan način na šta sam upozorio i prethodnog ministra. Zaposleni u medicinskim ustanovama su bili kooperativni i dobro sarađivali sa inspektorima poverenika i sami su već preduzeli neke korake da bar neke nedostatke otklone. I ministar zdravlja dao je javnu izjavu da je razumeo upozorenje i da će ministarstvo preduzeti sve da bi uočene nedostatke otklonilo“, objašnjava Šabić.