Foto: Danijel Milić

Potpuno rekonstruisani zdravstveni centar biće svečano otvoren danas u 11 sati i svi zainteresovani građani Svilajnca imaće priliku da obiđu prostorije zdravstvene ustanove.

Od otvaranja tog objekta, 1972. godine, ovo je prva kapitalna rekonstrukcija svih zdravstvenih službi. Šestomesečni radovi u Domu zdravlja obuhvatili su rekonstrukciju glavnog objekta sa medicinom rada i službom hitne pomoći, zgradu rendgena, laboratorije, tehničku službu, zgradu fizijatrije i radionicu. Takođe, zamenjen je sistem vode, kanalizacije i električne instalacije. Vrednost radova iznosi 200 miliona dinara. Projekat je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Vlada Srbije uz sufinansiranje opštine Svilajnac i Ministarstva rudarstva i energetike.

Prostorije unutar glavne zgrade organizovane su tako da poboljšavaju funkcionalnost svih službi. Obezbeđen je i novi nameštaj za sve ordinacije i otvoren je novi ulaz za službu Hitne pomoći, koji je prilagođen standardima i potrebama te službe. Svi prilazi zdravstvenim objektima kao i unutrašnji prostor prilagođeni su osobama sa invaliditetom. Unapređena je energetska efikasnost objekta izradom fasade, saniran je krov i uveden novi sistem za zaštitu od požara. Radovi su predvideli i uređenje dvorišta sa zamenom rasvete, nove prilazne saobraćajnice i novi parking prostor koji odgovara potrebama svih službi. Predrag Milanović, predsednik opštine Svilajnac, naglašava da su prethodno rekonstruisane ambulante u Bobovu, Kušiljevu i Sedlaru.

– Na taj način se u kompleksu Doma zdravlja u Svilajncu zaokružio posao i sada su svi zdravstveni objekti na teritoriji opštine obnovljeni. Svilajnac može sada da se pohvali jednim od najboljih domova zdravlja u Srbiji, ističe Milanović. Opština Svilajnac je u ovoj godini rešila problem dugovanja Doma zdravlja prema farmaceutskim kompanijama. Dom zdravlja Svilajnac jedna je od prvih ustanova u Srbiji koja je sprovela takvu praksu. Pored 240 miliona dinara koje je država izdvojila za obnovu ovdašnjih zdravstvenih ustanova i opština je finansijski učestvovala sa 30 miliona. Milanović napominje i da se Dom zdravlja u Svilajncu svrstava u red retkih u Srbiji u kojima je sproveden proces sveobuhvatnog osavremenjivanja i modernizacije.

– Pored toga što su izmirene obaveze prema svim dobavljačima važno je istaći i to da se lični dohoci redovno izmiruju svim zaposlenima. Naime, za dodatno angažovanje radnika u ustanovama koji nisu na spisku onih čije se plate izmiruju iz državnog budžeta opština Svilajnac svake godine izdvaja 20 miliona dinara za zarade, kaže Milanović.

On je najavio da će u naredne dve godine biti završena kompletna rekonstrukcija svih škola na teritoriji opštine. Milanović ističe i da opština ima veoma sadržajnu i uspešnu saradnju sa Vladom Srbije, dodavši da je nivo investicija koji se u Srbiji odvija u ovom trenutku daleko veći nego što je to bio slučaj u prethodnih tridesetak godina.

Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, kaže za Danas da je ta institucija za rekonstrukciju Doma zdravlja u Svilajncu izdvojila više od 170 miliona dinara.

– Treba naglasiti da je prethodno urađena rekonstrukcija ambulanti u selima Bobovo, Kušiljevo i Sedlar i kada se i to uzme u obzir, dolazi se do cifre veće od 200 miliona dinara koju smo izdvojili za obnovu zdravstvenih ustanova u Svilajncu, ističe naš sagovornik.

On dodaje da kada je reč o obnovi objekata javne namene, završena je rekonstrukcija 60 objekata na teritoriji 31 lokalne samouprave u Srbiji, gde je ukupna vrednost ugovorenih radova bila veća od 725 miliona dinara, obezbeđenih iz Fonda solidarnosti EU. Završena je i rekonstrukcija 66 objekata, na teritoriji 50 lokalnih samouprava, gde su sredstva za finansiranje radova, u visini od 1,9 milijardi dinara, obezbeđena u budžetu Srbije. Blagojević ističe da je u ovom trenutku u različitim fazama realizacije u toku rekonstrukcija 100 objekata. 

Radovi u tridesetak lokalnih samouprava

– U toku su radovi i nabavke za potpunu rekonstrukciju ukupno 61 objekta. Potpisani su ugovori sa izvođačima radova na 37 objekata, na teritoriji 31 lokalne samouprave, gde je ukupna ugovorena vrednost radova 1,84 milijarde dinara. U toku su još i nabavke za obnovu 24 objekta, na teritoriji 20 lokalnih samouprava, gde je ukupna procenjena vrednost radova blizu 1,17 milijardi dinara. Isto tako u pripremi su javne nabavke za potpunu za potpunu rekonstrukciju 39 objekata, na teritoriji 25 lokalnih samouprava, gde je ukupna procenjena vrednost radova 2,32 milijarde dinara, naglašava Blagojević uz napomenu da se priprema i projektna dokumentacija za potpunu rekonstrukciju još 88 objekata.