Izabran vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog kasacionog suda 1Foto: Vrhovni kasacioni sud

Sudiji Dragomiru Milojeviću funkcija predsednika Vrhovnog kasacionog suda prestaje istekom mandata, zaključno sa 6. decembrom, dok mu zakonskih šest meseci vršenja na toj funkciji kreće od 7.decembra.