Foto: FoNet/Ministarstvo pravde

U saopštenju se navodi da su Danilo Medić i njegova uprava smenjeni su na Vanrednoj skupštini koja je održana u skladu sa statutom i podstatutarnim aktima Jevrejske opštine Beograd, tako da on više ne predstavlja tu instituciju. Izborna skupština održana u martu glasala je većinom od 340 članova u korist Aleksandra Saše Jinkera, što ga čini jedinim legitimnim predstavnikom, dok je na istoj skupštini Danilo Medić dobio pet glasova.

Postupanje Ministarstva u postupku registracije je protivno Zakonu o crkvama i verskim zajednicama i uobičajene prakse i takvo postupanje ovo Ministarstvo čini saučesnikom u netransparentnoj praksi opozvane Medićeve uprave, kao i saučesnikom u netransparentnom trošenju novca poreskih obveznika Srbije koji je dodeljen Jevrejskoj zajednici Srbije na osnovu Zakona o restituciji. Postupanje Ministarstva u procesu registracije može se posmatrati samo kao pružanje „pojasa za spasavanje“ opozvanoj upravi i tumačiti kao davanje podrške svim aktima korupcije koje ona čini.

U saopštenju, koje je potpisao rabin Isak Asijel, osuđuju se napori Ministarstva da oduzme zakonom garantovano pravo na autonomiju i podršku netransparentnoj i korumpiranoj, smenjenoj upravi.

Povezani tekstovi