Kako da Niš bude lider u borbi protiv korupcije? 1Foto: LAF, tabla na ulazu-1

Grad Niš je, inače, pre nekoliko godina bio lider u institucionalnoj borbi protiv korupcije “na lokalu”, a sada je na začelju takve borbe.

Prema Modelu Agencije, sve lokalne samouprave trebalo je da usvoje LAP do 30. juna 2017. godine, ali mere zbog nepoštovanja takvog roka i drugih preporuka u Modelu nisu propisane. Izrada Modela LAP-a od strane Agencije, kao i usvajanje LAP-ova i formiranje tela za sprovođenje i praćenje LAP-a od strane skupština lokalnih samouprava predviđeno je Akcionim planom za Poglavlje 23. Akcioni plan je usvojila Vlada Republike Srbije u aprilu 2016. godine.

Grad Niš je danas jedna od lokalnih samouprava koje ni dve i po godine po isteku roka iz Modela nisu osvojile ovakav plan, niti su formirale gradsko antikorupcijsko telo. Ovaj grad je, međutim, bio jedan od nekoliko lokalnih samouprava koje su još 2011. godine usvojile Lokalni plan za borbu protiv korupcije (LPKB), a jedina lokalna samouprava koja je taj plan u kontinuitetu primenjivala. LPKB je usvojen u okviru projekta „Gradovi i opštine protiv korupcije“, koji je realizovao BIRODI, idejni tvorac takvih planova i Lokalnih antikorupcijskih foruma (LAF-ova), kao samostalnih i nezavisnih tela zaduženih za realizaciju i praćenje primene tih planova.

Od novembra 2013. godine Niš je bio i jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je imala nezavisni i funkcionalni LAF. U Modelu Agencije je navedeno da je predlog rešenja za “proces izbora članova, organizacije i rada” svih lokalnih antikorupcijskih tela u Srbiji, koje Model naziva Telima za praćenje primene LAP-a, “dat prema praksi i iskustvu Lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu“ , što je sistemsko priznanje četvorogodišnjem angažmanu niškog LAF-a, kao i idejnom konceptu BIRODI-ja.

Dijalog sa svima koji bi mogli da doprinesu oživljavanju procesa usvajanja strateškog antikorupcijskog dokumenta

Članovi Centra za integritet, koji su i bivši članovi LAF-a Niš, u narednih nekoliko meseci organizovaće antikorupcijske dijaloge, na kojima bi trebalo da učestvuju svi koji bi mogli da doprinesu oživljavanju procesa izrade i usvajanja LAP-a u skladu sa Modelom Agencije. Izrada LAP-a započela je u julu 2017, a obustavljena je prošlog marta, kada je svih sedam predstavnika koje je predložio LAF-a podnelo ostavku u Radnom timu za izradu LAP-a, uz obrazloženje da pojedini predstavnici lokalne vlasti opsturiraju izradu ovog strateškog antikorupcijskog dokumenta u skladu sa Modelom Agencije, već nastoji da ga “prilagode” interesima lokalne samouprave i njenih funkcionera.

Na dijaloge će biti pozvani bivši članovi LAF-a, BIRODI-ja i članovi Radnog tima za izradu LAP-a, u kojem su bili i predstavnici lokalne samouprave, nevladinih organizacija, medija i univerziteta. Na njima bi trebalo da učestvuju i drugi niški funkcioneri, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave antikorupcijom, kao i ljudskim pravima, u koje spada i pravo na život bez korupcije, te mediski radnici koji se bave istraživačkim temama vezanim za korupciju.

Građanski aktivisti iz Centra za integritet će, takođe, izraditi publikaciju, sa preciznim preporukama za proces donošenja LAP-a i praćenje njegove primene, kao i “gotov” sažeti predlog nacrta LAP-a. Priručnik će sadržati i istorijat LAF-a Niš, čije iskustvo će biti jedan od osnova za davanje ovakvig preporuka. Sve aktivnosti biće realizovane u okviru projekta Centra “Građani Niša protiv korupcije”, koje podržava Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

Vesna Crnogorac: Bez građana nema iskrene borbe protiv korupcije koja je društveno zlo

Kako da Niš bude lider u borbi protiv korupcije? 2
Foto: Laf, Zorica Miladinović i Vesna Crnogorac

Koordinarorka projekta Vesna Crnogorac, koja je i upravnica Centra za integritet i bivša članica LAF-a, kaže da je povod za realizaciju ovakvog projekta činjenica da su, prema brojnim relevantnim istraživanjima, rezultati institucionalne borbe protiv korupcije u Srbiji “na veoma nezadovoljavajućem nivou”.

Sa druge strane, kaže ona, u saradnji sa nevladinim organizacijama i lokalnim organima vlasti, ove godine je pokrenut ‘’talas’’ izrade i usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova u nekim gradovima i opštinama koje kasne u ispunjavanju takve obaveze, koja prositiče iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Takva vrsta aktivnosti jeste važna, ali “ona ne obezbeđuje ili ne garantuje u dovoljnoj meri šire učešće građana u procesima javnih rasprava, kao i usvajanja pomenutih planova”.

– Čak i da je tako- samo postojanje dokumenata još uvek ne znači da će, najpre, tela za praćenje primene ovih planova biti sastavljena od pojedinaca sa integritetom, kao ni da će korupcija biti smanjena u meri u kojoj je to nužno i brzinom koja je nužna. Kroz ovaj model suprotstavljanja korupciji, građani, odnosno njihova proaktivnost i aktivizam nisu dovoljno sagledani, a bez njihovog učešća teško da se išta može pomeriti s mrtve tačke- ocenjuje Crnogorac.

Ona precizira da će na antikorupcijskim dijalozima građani biti informisani ne samo o nameri Centra za integritet da oživi proces donošenja LAP-a, već i o stanju u oblasti institucionalne borbe protiv korupcinje na lokalnom nivou u Nišu.

– Bez građana, njihove svesti o značaju antikoruptivnih reakcija, ili njihove podrške uzbunjivačima, ili podrške onima koji ukazuju na koruptivna ponašanja ili su žrtve takvih ponašanja- ne može se govoriti niti o iskrenoj borbi protiv ovog zla u našem društvu, niti se u konačnom može išta poboljšati u pravcu zakonitog, odgovornog i pravednog postupanja organa vlasti- ocenjuje ona.

Naša sagovornica dodaje da će i predviđena publikacija sadržati ne samo trajno svedočanstvo o tome šta je radilo prvo nezavisno i funkcionalno antikorupcijsko telo u Srbiji, čime se bavilo i na koje je probleme nailazilo, već će predstavljati neku vrstu autentičnog doprinosa borbi protiv korupcije kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Publikacija će biti svojevrsni priručnik od praktičnog značaja za donošenje i praćenje primene LAP-a, te formiranje nezavisnog antikorupcijskog tela, namenjen kako lokalnim samoupravama, tako i članovima i potencijalnim članovima tih tela i građanima.

Zorica Miladinović: LAF Niš je pokazao koliko su važna nezavisna tela koje čine građani sa integritetom

– I publikacija o LAF-u Niš i dijalozi predstavljaju neku vrstu ohrabrenja za ljude od integriteta, kao i potencijalne i aktivne antikorupcijske aktiviste da uđu u lokalna antikorupcijska tela i u njima deluju samostalno i nezavisno, ili da sa takvim telima sarađuju. LAF Niš je kroz svoje četvorgodišnje iskustvo pokazao da je to itekako moguće, te ušao u Model Agencije kao obrazac za sva takva tela u Srbiji. Bez građana od integriteta, i onih sa nekom vrstom građanske hrabrosti, nema sistemske borbe protiv korupcije, pogotovu ne u Srbiji, gde su institucije još uvek prilično slabe i razorene- kaže članica projektnog tima Zorica Miladinović, koja je i članica Centra za integritet i bivša koordinatorka LAF-a.

Ona podseća da je LAF Niš do juna 2017. godine, kada su njegovi članovi podneli kolektivnu ostavku, sproveo niz mera, akcija i postupaka, u skladu sa LPBK.

LAF je pokretao postupke pred nadležnim državnim organima- od Osnovnog javnog tužilaštva i budžetske inspekcije do Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zbog sumnji u kršenje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o državnim službenicima, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Zakona o radnim odnosima u državnim organima, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakona o zabrani diskriminacije i ostalih zakonskih i podzakonskih propisa. U predstavkama je ukazivano na nepravilnosti u trošenju gradskog budžeta, propustima u javnim nabavkama, nedozvoljeno favorizovanje javnih preduzeća na tržištu, nepravilnosti na konkursima za zapošljavanje, partijsko i rođačko zapošljavanje, moguće zloupotrebe položaja ili trgovinu uticajem, potencijani sukob interesa, nezakonito isplaćivanje „funkcionerskih dodataka“ gradskim funkcionerima i slično.

LAF je predlagao i sistemska antikorupcijska rešenja, među kojima su mere za izbor stručnih a ne partijskih direktora javnih preduzeća i ustanova, ili suzbijanje korupcije u Kliničkom centru Niš kao najvećoj zdravstvenoj ustanovi u tom delu Srbije. NJegovi članovi su primali građane koji su ukazivali na korupciju, ali nisu uspeli da obezbede finansijsko- tehničku podršku lokalne samouprave za formiranje Kancelarije za pravnu i drugu stručnu podršku građanima koji ukazuju na korupciju, pre svega onu u javnom sektoru.

BIRODI i LAF su realizovali šestomesečni projekat „Gradovi protiv kumulacije funkcija“, koji je izabran na konkursu Agencije za borbu protiv korupcije, u okviru kojeg je između ostalog oformljen elektronski registar niških funkcionera koji su dobrovoljno odgovarali na pitanja o svojim javnim i drugim funkcijama, oblašćenjima, mesečnim primanjima, imovini, povezanim licima i slično, a advokat- saradnik LAF-a je pred Agencijom inicirao proveru funkcionera kod kojih se posumnjalo na sukob interesa.

LAF i BIRODI su, takođe, monitorisali Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Niša u 2015. godini, koji je bio prvi monitoring te vrste u Srbiji. Posmatrani su uslovi konkursa, analizirani su budžetski podržani medijski sadržaji i proveravan je način trošenja budžetskog novca, a o tome su urađena tri izveštaja sa preporukama, dok su dokazi o “sumnjivom” trošenju novca dostavljeni pojedinim novi narskim organizacijama radi pokretanja postupaka protiv vlasnika medija.

– Mada je korupcija u Srbiji sistemska- ima je gde god „zagrebete“, od kolevke pa do groba, ona je, po prirodi stvari, najvidljivija na lokalu. Upravo zato što se tu najlakše vidi, znači da i borba protiv nje može biti najefikasnija. U toj borbi uloga građana od integriteta, kao i nezavisnih tela, kao što je LAF, izuzetno je važna, pogotovu ukoliko institucije ne funkcionišu kako bi morale- kaže Miladinović.

Pojedini predstavnici lokalne vlasti probali da donesu Lokalni antikorupcijski plan koji odgovara funkcionerima

Poslednje angažovanje članova LAF-a bilo je njihovo učešće u Radnom timu za izradu LAP-a. LAF je inicirao taj proces, a njegovi predstavnici u Radnom timu u potpunosti su izradili nacrte pet od ukupno 17 oblasti LAP-a koje su predviđene Modelom Agencije. Davali su predloge izmena i dopuna nacrta sedam Oblasti od ukupno 17 Oblasti koje su predviđene Modelom LAP-a. Dostavili su svim članovima RT niz dokumenata koja je doneo LAF Niš u svom radu, a koja mogu poslužiti u izradi nacrta ovog dokumenta. Sekretarijatu za finansije dostavili su inicijalni predlog budžeta budućeg lokalnog antikorupcijskog tela za 2018. godinu.

Nijedan od predloga predstavnika LAF-a, zasnovan na Modelu LAP-a i „praksi i iskustvu“ LAF-Niš koje je Model propisao kao relevantne, predstavnici lokalne samouprave nisu prihvatili. Služba za poslove Gradskog veća, koja nije bila član Radnog tima, kroz svoje „pravne komentare“ suštinski se mešala u proces izrade ovog dokumenta, pozivajući pri tom na selektivno poštovanje Modela, i to na način koji odgovara lokalnoj vlasti, a snižava standarde u institucionalnoj borbi protiv korupcije.

Ova služba je, između ostalog, ocenila da u budućem LAP-u Niš ne treba da budu navedeni kriterijumi za izbor članova lokalnog antikorupcijskog tela, koje je propisao Model LAP-a, ugledajući se na izbor članova LAF-a (da oni ne smeju da budu javni funkcionerim, stranački funkcioneri, radno angažovani u lokalnoj samoupravi, kao ni osudjivani ili u postupku za krivična dela sa elementom korupcije. “Izbacivanje” ovih izuzetno važnih kriterijuma iz budućeg niškog LAP-a, upozoravli su u LAF-u, otvaralo je prostor za rizik da u nezavisno lokalno antikorupcijsko telo potencijalno budu birani i gradski funkcioneri ili čak funkcioneri osuđeni za korupciju.

Služba za poslove Gradskog veća je, takođe, kritikovala predloge predstavnika LAF-a u Radnom timu da bi buduće lokalno antikorupcijsko telo trebalo da izriče opomene, inicira postupke za razrešenje funkcionera i inicira postupke pred nadležnim organima, koji su zasnovani na „prasksi i iskustvu“ niškog LAF-a, koji je to u svom radu već činio.

Na razumevanje Radnog tima nije naišao ni predlog predstavnika LAF-a da u sastavu tima ne budu osobe kojima su izrečene sankcije ili se protiv njih vodi postupak pred sudskim organima ili Agencijom za borbu protiv korupcije zbog krivičnih dela sa elementom korupcije, odnosno kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Tim nije prihvatio ni predlog da posmatrač procesa bude Zoran Gavrilović, direktor BIRODI-ja, koji, prema još uvek važećem Lokalnom planu za borbu protiv korupcije, „koordinira proces monitoringa i evaluacije primene tog plana i postignutih rezultata“.

Koordinator Radnog tima, inače gradonačelnik Niša Darko Bulatović, inače, nije prisustvovao nijednom njegovom sastanku, niti odgovorio na dopise predstavnika LAF-a u timu. On, tako, nije izmenio ni rešenje o obrazovanju Radnog tima, koje su ovi predstavnici zahtevali, u kojem je netalno navedeno da će „posmatrač procesa sprovođenja aktivnosi na izradi novog LAP-a Niš biti predstavnik OEBS-a“. Ova organizacija nije dala saglasnost na učešće u tom procesu, niti je predložila svog predstavnika.

Zamenik gradonačelnika: NJihovi predlozi bi paralisali sistem

Koordinator i članovi Radnog tima za izradu LAP-a, kao ni predstavnici lokalne samouprave, nisu ni na koji način reagovali na kolektivnu ostavku predstavnika LAF-a u timu podnetu u martu prošle godine.

Prva reakacija stigla je godinu dana nakon isteka roka za usvajanje LAP-ova u Srbiji, a četiri meseca nakon ostavke, u julu 2018. godine.

Zamenik gradonačelnika i član Radnog tima Miloš Banđur tada je za internet portal Južne vesti potvrdio je da su aktivnosti na izradi LAP-a zamrle, iznoseći niz zamerki na račun „nevladinog sektora“, koji je „podneo toliko amandmana da bi, ukoliko bi bili uvršteni u lokalni antikorupcijski plan, kočili rad lokalne samouprave“.

– Predstavnici nevladinog sektora su imali toliko amandmana, toliko primedbi, pa kad bismo mi to poslušali što su napisali onda bi se rad Gradske uprave sastojao da osam sati pišemo njima neke referate šta smo danas uradili. Znači, do granica paralize sistema ide nadzor koji oni predlažu. Ispada da je suština vršenja vlasti referisati njima šta se radi u toku dana – rekao je Banđur..

U procesu izrade niškog LAP-a predstavnici nevladinog sektora, inače, nisu iznosili veći broj „amandmana“, već su to činili predstavnici LAF-a u Radnom timu, a LAF, kao samostalno i nezavisno gradsko telo, ne spade u nevladin sektor.

Loš rezultat i na nivou cele Srbije

Prema podacima Agencije za borbu protiv koruPcije, dostavljenim internet portalu Medijska kutijA u februaru ove godine, do kraja prošle godine LAP nije usvojila jedna petina gradova i opština, a nezavisno telo za praćenje njegove primene nije formiralo čak njih 90 odsto.

Agencija, inače, na svom sajtu ne objavljuje podatke o tome koji gradovi su usvojili LAP i formirali antikorupcijsko telo, a koji to nisu učinili.

Prema podacima Medijske kutije, do decembra prošle godine od 145 gradova i opština u Srbiji njih 118 je usvojilo LAP, dok je obavezno Telo za praćenje primene tog plana formiralo samo njih 15. Od 118 gradova i opština koje su dostavile izveštaj Agenciji, 65 je LAP izradilo u skladu sa rešenjima u Modelu, sedam nije u skladu sa Modelom, 11 je „delimično saglasno“ sa Modelom, dok za dva LAP-a „nema dovoljno podataka za ocenu“.

Od (samo) 15 formiranih Tela za praćenje primene LAP-a šest je „u skladu sa Modelom LAP-a“,  šest protivno Modelu, a za dva „nema dovoljno podataka za ocenu“.

Agencija je za ovaj portal navela da joj je obavezne izveštaje o usvajanju LAP-a i formiranju tela za praćenje njegove primene do kraja prošle godine dostavilo 118 lokalnih samouprava, dok je 27 izbeglo da to učini.

Među gradovima koji su izbegli obavezu je i Beograd, koji, prema nezvaničnim informacijama, još uvek nije usvojio LAP, niti formirao Telo za praćenje njegove primene.

Podržite nas članstvom u Klubu čitalaca Danasa

U vreme opšte tabloidizacije, senzacionalizma i komercijalizacije medija, duže od dve decenije istrajavamo na principima profesionalnog i etičkog novinarstva. Bili smo zabranjivani i prozivani, nijedna vlast nije bila blagonaklona prema kritici, ali nas ništa nije sprečilo da vas svakodnevno objektivno informišemo. Zato želimo da se oslonimo na vas.

Članstvom u Klubu čitalaca Danasa za 799 dinara mesečno pomažete nam da ostanemo samostalni i dosledni novinarstvu u kakvo verujemo, a vi na mejl svako veče dobijate PDF sutrašnjeg broja Danas.