Komarci beže od žute boje 1Foto: Matea Milošević/Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"

Komarci beže od žute boje 2Aparata prima zvuke i transformiše ih u električnu struju. Za ovu svrhu upotrebljavaju se naročiti kristali koji se skupljaju i istežu pod uticajem vazduha koji treperi.

Ovo svojstvo otkrila je nedavno Irena Kiri, čuvena francuska naučnica, piše list Vreme pre 80 godina.

Kada se kristal skuplja i isteže pod dejstvom vazdušnog treperenja, on proizvodi električnu struju čija je jačina srazmerna jačini ovih treperenja.

Zvuk se na ovaj način savršeno verno prenosti. Zahvaljujući tome čovek koji teško čuje može slušati u pozorištu neki komad ma sa kog mesta.

Najinteresantnije je da se pomoću ovog aparata može slušati radio kroz zid, iako u sobu dopiru manje više nerazgovetni glasovi.

Pomoću ovog aparata mogu se čuti sasvim tihi razgovori, pa čak i šaputanje na velikoj daljini.

Ukoliko je kristal osetljiviji prema treperenjima vazduha, utoliko je zvuk čistiji.

Takođe zanimljiva priča iz lista Vreme je da komarci beže od žute boje.

Eksperimenti vršeni u jednoj naučnoj laboratoriji na Kembridžu, pokazali su da komarci izbegavaju predmete žute boje.

Naime, odavno je primećeno da razne životinje nemaju istu naklonost prema svim bojama.

Ispitivanja sa komarcima su vršena ovaj način: u jednom odeljenju, u koje je pušten veliki broj komaraca postavljeno je 17 sandučića obojenih različitim bojama.

Najviše se komaraca skupilo u plavim sandučićima, zatim u crvenim, a u žutim uopšte nije bilo ni jednog.

Iako su eksperimenti ponavljani u više mahova, žuti sandučići su bili uvek prazni.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Pravda piše o najotmenijim robijašima na svetu.Komarci beže od žute boje 3

Varoš Kork je poznata po tome što je u svoje vreme predsednik opštine gladovao 48 dana u znak protesta protiv Engleske.

U Korku postoji moderan, prilično veliki kazneni zavod, ali je već duže vremena skoro prazan. U tom zavodu se danas nalazi svega 11 robijaša.

Ovi zatočenici se mogu nazvati “najotmenijim robijašima na svetu”. Pošto opštinska uprava u Korku, po starom zakonu, nikada ne smanjuje budžet za kazneni zavod, koji je nekad bio pun robijaša, budžet se mora utrošiti u svakom slučaju.

I tako jedanaest robijaša imaju prava da potroše nedeljno 10.000 dinara za svoju ishranu, odevanje, pa čak mogu sebi da dozvole i radio, pušenje i druge luksuze. Jer to dopušta budžet, a zakon je zakon, koji se mora poštovati.

Jedan opštinski odbornik nedavno je na poslednjoj sednici opštinske uprave sa zajedljivom ironijom rekao predsedniku opštine:

“Mi moramo poštovati zakon, to je sasvim razumljivo. Ali da bismo, ipak, imali veliku uštedu, dobro bismo učinili da te robijaše prevedemo u neki hotel, a kazneni zavod pretvorimo u kuću za stanovanje, jer bi opština tada imala koristi, a ne štete. Hotel bi bio jeftiniji nego kazneni zavod, a kazneni zavod bi donosio opštini sigune prihode”.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 80 godina, tačnije 1939. godine. Predmet analize su dnevni listovi Vreme i Pravda, koji danas ne postoje. Ideja jeste da se čitaoci vrate u prošlost, da sa vremenske distance vide kako su izgledale vesti, ali i kako su novinari, pa i sami sugrađani, razmišljali u Srbiji u turbulentnom periodu između dva rata i pred sam početak Drugog svetskog rata. Pored političkih vesti, objavljivaćemo i društvene, ekonomske, ali i vesti iz domena zabave i sporta.

Projekat je realizovan u saradnji i uz materijal iz digitalne arhive Narodne biblioteke Srbije i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.