Foto:Stanislav Milojković

Od 4,5 miliona dinara koliko je predviđeno za realizaciju projekata, najviše novca, 280.000 dinara, odobreno je, navodi se u oficijelnoj informaciji sa sednice GV, Centru za mlade Škola mira za program „Kragujevac – međunarodni grad obrazovanja“.

Po 250.000 dinara odobreno je Udruženju građana „Mladi na selu kako ostati i opstati“, zatim Obrazovno-kulturnoj zajednici „Romanipen“ za priključivanje romske dece obrazovnom sistemu, Udruženju za razvoj prehrambene proizvodnje Rastimo zdravo za projekat „Svakog dana zdrava hrana“ i Udruženju građana „Prestonica“ za realizaciju projekta „Zaštita dece od zloupotreba na internetu“. Konačan predlog odobrenih programa i projekta biće usklađen sa odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2019. godinu i biće dostavljen Gradskom veću na usvajanje.

Članovi GV odobrili su da se na ime novčane pomoći građanima za ublažavanje i saniranje štete na stambenim objektima i stočnom fondu, usled poplave, udara groma, požara, olujnog vetra, kiše i ujeda pasa lutalica, isplati 688.590 dinara. Sredstva za ovu namenu biće izdvojena iz stalne budžetske rezerve.