Foto: FoNet/Aleksandar Levajković

Ona je istakla da Srbija ima priliku da na sistemski način uredi pitanja nezavisnosti pravosuđa i samostalnosti tužilaca u skladu sa preporukama i standardima Venecijanske komisije. Kuburović je naglasila da pravna država nije moguća bez nezavisnog sudstva.

Prema njenim rečima, moderni ustavotvorci treba da jamče nezavisnost sudijama i da, istovremeno, uspostave efikasne mehanizme njihove odgovornosti.

Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Sem Fabrici ukazao je da je vladavina prava kičma demokratskog i pluralističkog društva, uz napomenu da to nije nešto što se daje „zdravo za gotovo“, već se mora stalno raditi na tome. To je osnovni element za države koje žele članstvo u EU i zato su prva poglavlja koja se otvaraju 23 i 24, predočio je Fabrici i dodao da će EU pažljivo pratiti proces ustavne reforme u Srbiji.

Nadamo se širokoj i konstruktivnoj debati, istakao je Fabrici, dodavši da je potrebno da pravosuđe bude i odgovorno i da je Unija i u tom smislu dala određene preporuke koje bi trebalo ispuniti.

Predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević podsetio je da je sudstvo jedna od tri grane vlasti i da bi verbalne duele koje se pojavljuju ocenio kao kreativnu napetost između sudstva i druge dve grane vlasti. Kada govorimo o nezavisnosti sudstva, jasno je da niko ne može biti potpuno nezavisan od uticaja u društvu, ocenio je Milojević i dodao da obraz i moralna autonomija sudija govore o nezavisnosti.

Član Državnog veća tužilaca Tatjana Lagumdžija ocenila je da je za očuvanje vladavine prava i pravne sigurnosti važno da se ustavnim amandmanima i pratećim zakonima ne umanjuje dostignuti nivo samostalnosti tužilaca i nosioca javnotužilačkih funkcija.

Šef Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Andrea Oricio rekao je da sa strane prati proces reforme ustavnih amandamana u sektoru pravosuđa i preporuke Venecijanske komisije i da se nada da Srbija neće izabrati minimum opcija u datom rasponu rešenja.

Oricio je izrazio nadu da će rasprava u Skupštini Srbije biti otvorena i konstruktivna. Šef odeljenja OEBS za pravsuđe i pravosudnu saradnju Hane Junker istakla je da je nezavisno, nepristrasno i efikasno pravosuđe ključni uslov demokratije i temeljni stub vladavine prava. Podsećajući na proces ustavne reforme i preporuke Venecijanske komisije, ona je naglasila da je sada na Vladi Srbije da obezbedi zakonske garancije za nezavisno i nepristrasno pravosuđe.