Foto: Ministarsvo pravde

Kuburović je najavila da će set pravosudnih zakona uskoro biti pred narodnim poslanicima, saopštilo je Ministarstvo.

Ministri su istakli da dva ministarstva imaju izuzetnu saradnju, koja se odvija u svim pravosudnim oblastima skoro na dnevnom nivou.

Oni su posebno izdvojili saradnju između komora javnih beležnika, pri čemu je Kuburović istakla da su kolege iz RS veliku pomoć i podršku pružile Srbiji pri uvođenju javnobeležničkog sistema 2014. godine.

Kuburović je dodala da je od 1. jula počela primena novog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, po kojem sada građani prilikom kupovine nepokretnosti sve poslove oko upisa nekretnine u katastar i prijave Poreskoj upravi završavaju kod javnih beležnika.

Ministri pravde su istakli da je potrebno još više unaprediti razmenu iskustava i dosadašnje prakse, posebno u okviru javnog beležništava, ističe se u saopštenju.