Foto: Stanislav Milojković

Ovo je zaključak je Druge evropske konferencije o manjinskim i lokalnim medijima održane u Novom Sadu. Drugog dana Konferencije je na četiri panela pokrenut dijalog o ulozi i mogućim pravcima razvoja lokalnih i manjinskih medija.

Prvi panel Multikulturalnost i kulturno nasleđe koji je moderirao direktor „Kolor media komunikejšns“ Robert Čoban je iz raznih uglova obradio temu multikulturalnosti kao načina življenja i komuniciranja u kontekstu Evropske godine kulturnog nasleđa.

Manjinski mediji treba da uspostave specifične samoregulacione mehanizme upravo u kontekstu nedavnih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, jedan je od zaključaka drugog panela, pod nazivom Samoregulacija manjinskih i lokalnih medija i preduzetničko novinarstvo, koji je moderirala odgovorna urednica portala „Storiteler“ Vladimira Dorčova Valtnerova.

U okviru trećeg panela Evropska produkcija manjinskih medija, koji je moderirala direktorka Heror Media Pont Nataša Heror, svoje medije su predstavili gosti iz Danske, Španije, Nemačke i Litvanije. Učesnici četvrtog panela su diskutovali o manjinskim medijma kao o mostovima saradnje između država u kojima manjinske zajednice žive i njihovim matičnim državama.

U najvećoj meri su se koncentrisali na izradu nove strategije u oblasti javnog informisanja Srbije, čiji nacrt bi trebalo da bude objavljen do kraja ove godine. Organizatori Konferencije su Heror Media Pont, Mađar So, Asocijacija medija, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija u saradnji sa MIDAS, a pokrovitelji su bili Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu, propise i naionalne zajednice, Uprava za kulturu Novog Sada i Fondacija Novi Sad EPK 2021.