Masterclass CERN-a u Novom Sadu 1

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu će i ove godine biti domaćin toj manifestaciji. Pored PMF-a, u Srbiji učestvuju i aktivni istraživači iz Srbije u okviru više naučno-tehnoloških projekta u CERN-u iz četiri srpske naučne institucije: INN „Vinča“, Instituta za fiziku, sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, Prirodno-matematičkih fakulteta u Nišu i Kragujevcu

Masterclass u Novom Sadu je zakazan za ponedeljak, 26. mart, u 9 časova i 30 minuta na Departmanu za fiziku u Laboratoriji znanja, broj 22, I sprat (Trg Dositeja Obradovića 4). Predavanja aktivnih mladih istraživača u prvoj polovini dana daće uvid, kako u teme i metodologiju osnovnih istraživanja materije, čestica i sila koje među njima deluju, tako i u kompleksne eksperimente, što će u drugom delu programa omogućiti učenicima da se uz adekvatno predznanje posvete zabavi kroz vežbe sa realnim podacima dobijenim u jednom od eksperimenata u CERN-u. Jedan od glavnih ciljeva programa „Masterclass“ je približavanje fizike čestica, kao i fizike i nauke uopšte, mladim i talentovanim đacima, a posebno onima koji bi trebalo uskoro da se opredele za studije.

Više od 130.000 učenika učestvuje u ovoj popularnoj međunarodnoj manifestaciji koja je poznata pod imenom „CERN-ov Međunarodni čas“ (Masterclass). Tokom jednodnevnog druženja, osim stručnih predavanja, učenici imaju jedinstvenu priliku da analiziraju realne podatke sakupljene u jednom od eksperimenata na Velikom hadronskom sudaraču (Large Hadron Collider – LHC), najvećem akceleratorskom kompleksu u svetu u CERN-u kraj Ženeve. I ove godine, u periodu od 15. februara do 28. marta, istraživačke institucije širom sveta, po ustaljenoj tradiciji koja traje više od deset godina, otvaraju svoja vrata i pozivaju učenike srednjih škola da se u toku jednog dana posvete istraživanjima u oblasti fizike elementarnih čestica.