…i predstavnicima MUP i Tužilaštva da učine neophodno da se zaštite novinari koji su izloženi drastičnim pretnjama, i kojima se crta meta na leđima.

On je naveo da slučaj napada na Dina Jahića nije jedini ali intenzitet napada takav da je nedopustivo da ne bude adekvatnih preventivnih aktivnosti.

Matić podseć da se Jahić i CINS bave, kao i kolege iz Krika i nekih drugih novinarskih istraživačkih platformi, koji su najizloženiji drastičnim pretnjama, bave istra živanjima lokalnog, regionalnog i globalnog kriminala i korupcije.

Upravo time, kako je istakao, su se bavili i Čaruana Galizije na Malti i Jana Kucijana u Slovačkoj koji su ubijeni da bi se sprečila njihova istraživanja, ali i da bi se uputila poruka svima koji se bave najvažnijim poslom, borbom protiv kancera koji razara društva, demokratije, javni interes…

Mislim da smo na svakom nivou u obavezi da učinimo sve što možemo da sprečimo da se nešto slično dogodi u našoj zemlji našem regionu… Nečinjenjem postajemo saučesnici dramatične situacije u kojoj se nalaze naše kolege, upozorio je Matić.

On je istakao da ne želi da bude deo Radne grupe koja je sve drugo samo nije radna i aktivna u cilju stvaranja uslova, ambijenta, mehanizama kojima će se zaštiti životi i bezbednost naših kolega.

Takođe kako je istakao, ne želi da učestvuje u debati o ovoj temi, prebacivanju odgovornosti i ko je trebalo da odgovori na koje pitanje to je izazvalo zamrzavanje, niti šta je potrebno učiniti da bi se desilo odmrzavanje…

Sve je to moguće uraditi i paralelno sa kontinuiranim radom na rešavanju slučajeva nasilja i pretnji, sa unapređenjem rada Radne grupe i stvaranjem uslova za prevenciju, ocenio je Matić.