Foto: www.mc.rs

Kako je istaknuto, ulaganjem 276 miliona dinara otvoreno je deset poslovnih inkubatora, a od 2014. do danas Ministarstvo je podržalo 547 projekata udruženja i jedinica lokalne samouprave u vrednosti od skoro 840 miliona dinara.

Rezultat tih aktivnosti je smanjenje stope nezaposlenosti među mlađom populacijom za više od 10 odsto u periodu od 2014. do 2017. godine i povećanje broja mladih preduzetnika za 2.530 u odnosu na 2015. godinu.

Fond za mlade talente Republike Srbije sa 6,7 milijardi dinara stipendirao je i nagradio više 24.400 učenika i studenata, piše u saopštenju.