Foto: FoNet Vlada Srbije Slobodan Miljevic

S druge strane, o tome nije bilo ni reči u saopštenju Vlade Srbije koje je prosleđeno medijima.

Naime, sudija Meron završio je danas svoju oproštajnu posetu Srbiji sastankom sa premijerkom Brnabić, a nakon toga usledilo je saopštenje Mehanizma u kome se najviše govori o tome kako je Meron izrazio svoje neslaganje i razočaranje u vezi s nedavnim intervjuom koji je dala premijerka, u kojem je porekla da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid.

„Napomenuo je da je brojnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju jasno utvrđeno da zločini počinjeni u Srebrenici 1995. godine predstavljaju krivično delo genocida, uključujući i žalbenim presudama u predmetima „Krstić i Tolimir“, u kojima je on bio predsedavajući sudija.

Predsednik Meron je dalje izjavio: „Vladi Srbije nije od pomoći da osporava presude jednog važnog međunarodnog suda“. Takođe je sugerisao da je pravna tumačenja međunarodnih zločina bolje ostaviti međunarodnim krivičnim sudovima“, naglašava se u saopštenju Mehanizma.

Što se tiče saopštenja Vlade Srbije, ovo neslaganje Merona se uopšte ne spominje, već se govori kako je Meron jedino izrazio zabrinutost zbog neadekvatnih zatvorskih uslova pojedinih osuđenika, te naveo da ne postoji konsenzus u okviru institucije u vezi sa odsluženjem zatvorskih kazni u Srbiji.

„Meron je saradnju sa Vladom Srbije ocenio kao veoma dobru i rekao da, kada je Srbija u pitanju, Mehanizam nastavlja rad u okviru četiri slučaja“, navodi se u saopštenju i dodaje da su Brnabić i Meron razgovarali i o formiranju Informacionog centra u Srbiji, koji bi građanima regiona omogućio pristup arhivi tog suda.

Interesantno je da ni dela iz saopštenja Vlade Srbije o odsluženju zatvorskih kazni u Srbiji nema u saopštenju Mehanizma, već se navodi da su Meron i Brnabić razgovarali o brojnim temama, uključujući i važnost nastavka saradnje između Srbije i Mehanizma i kontinuitet napora da se obezbedi pozivanje na odgovornost za ratne zločine na nacionalnom nivou.

U tom kontekstu, piše u saopštenju Mehanizma, predsednik Meron je takođe govorio o pomoći koju Mehanizam pruža nacionalnim vlastima u odnosu na postupke u predmetima u vezi s ratnim zločinima, što je u sklopu mandata Mehanizma.

Predsednik Meron otputovao je danas u Bosnu i Hercegovinu gde nastavlja svoju oproštajnu posetu državama na području bivše Jugoslavije.