Foto: FoNet/ Nenad Đorđević

Krajem 2018. godine Ministarstvo je sprovelo javnu nabavku za izradu analize procesa interne i eksterne komunikacije, predloga procesa komunikacije i plana unapređenja procesa komunikacije u tom ministarstvu.

Za tu uslugu izdvojeno je pet miliona dinara, a jedini ponuđač koji se javio na konkurs, i istovremeno ispunjavao sve uslove, jeste firma „Hermes training research center“ iz Beograda. Vrednost sklopljenog ugovora bila je 3.700.000 dinara bez PDV-a (4.440.000 dinara sa PDV-om), a zadatak tog pružaoca usluga je bio da za 25 dana izvrši analizu unutrašnje organizacije, internih pravila komunikacija, izvrše skrining postojeće interne i eksterne komunikacije, definišu kritične tačke i da naprave planove za unapređenje eksterne i interne komunikacije zaposlenih u tom ministarstvu.

Prema našim izvorima iz Ministarstva, stručni tim Hermesa je u suštini trebao da izradi ocenu kompetencija koje su neophodne za svakog zaposlenog u sklopu najavljene nove sistematizacije radnih mesta, koju je ministar Zoran Đorđević navodno prethodno najavio.

Takav posao, međutim, spada u nadležnost Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije, budući da ona upravlja ljudskim potencijalima u Vladi i, kako između ostalog stoji na sajtu, stvara „uslove za efikasan odabir kadrova, primenom kriterijuma sposobnosti, za pravilno odlučivanje o napredovanju prema rezultatima rada, za kontinuirano stručno usavršavanje i razvoj karijere državnih službenika“.

Ipak, Ministarstvo je angažovalo samostalno preduzeće, od koga se u postupku nabavke kao uslov nije ni zahtevalo iskustvo u radu sa državnim organima. Javnosti, međutim, nije poznato šta je tačno podrazumevala usluga Hermesa, za koju je izdvojeno više od četiri miliona dinara, na koji način je ona realizovana za 25 dana, šta je pokazala njihova analiza i kakve su preporuke date.

Kako tvrde naši izvori, tim psihologa i pravnika Hermesa obavljao je kratke informativne razgovore „isključivo sa šefovima službi i načelnicima“, i od njih pribavljao potrebne informacije, dok sa ostalim državnim službenicima, kako nam je rečeno, uopšte nije bilo kontakta. Na osnovu tih informacija, koje su se svodile, prema tvrdnji naših sagovornika, na neodređene rečenice da službenik „treba da ima potrebne kompetencije neophodne za rad na tom radnom mestu“, u Ministarstvu je sačinjena nova sistematizacija radnih mesta.

Iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja nismo dobili nikakve odgovore u vezi s ovim navodima, kao ni odgovore na pitanja zašto ovaj posao nisu mogle da obave državne službe za upravljanje kadrovima, i kakve promene su izvršene na osnovu dobijenih analiza. Zapravo, naši izvori nas obaveštavaju da postoji nalog s vrha Ministarstva da se Danasu ne daju nikakvi odgovori.

Hermes ne da informacije Danasu

Kompanija „Hermes training research center“ osnovana je 2011. godine i bavi se HR konsaltingom. Kako navode za Danas, realizovali su veliki broj projekata i sa državnim i sa privatnim sektorom kao i sa multinacionalnim korporacijama. Kao realizatori projekta za potrebe Ministarstva za rad i socijalna pitanja, „nemamo ovlašćenja da pružamo informacije koje ste Vašim pitanjima obuhvatili“, odnosno ne mogu da kažu šta tačno podrazumeva usluga „izrade analize procesa interne i eksterne komunikacije, predloga procesa komunikacije i plana unapređenja procesa komunikacije“, s kim su razgovarali od zaposlenih u Ministarstvu, šta su utvrdili i kakve su preporuke dali.

„Ono što Vam svakako mogu reći je da je projekat realizovan po usvojenoj stručnoj metodologiji i da je uspešno i u zadatim rokovima završen, da su stručni tim činili konsultanti koji imaju bogato teorijsko i praktično iskustvo iz oblasti metodologije istraživanja, kvalitativne analize, organizacionog konsaltinga, organizacionog ponašanja i upravljanja ljudskim resursima“, ističe za Danas Jelena Sladojević Matić, psihološkinja, docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije i direktorka Hermesa.

Povezani tekstovi