Ministarstvo: Neće biti kašnjenja prilikom isplata za porodiljsko 1Foto: FoNet Ministarstvo za rad

Postupak ostvarivanja ovog prava je po novom Zakonu pojednostavljen i predviđeno da država, odnosno resorno ministarstvo uplaćuje direktno na račun porodiljama i to izmeрu 20. do 25. u mesecu, za prethodni mesec, podsetilo je Ministarstvo.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Miloš Janković objasnio je da porodilje imaju sigurnost jer država uplaćuje sredstva direktno na njihov račun i one ne moraju više da brinu da li zavise od volje poslodavca, njegove likvidnosti ili želje da zatvori firmu.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije, isplaćuje mesečni iznos naknade zarade, na tekući račun korisnika. Za porodiljska odsustva koja su započeta od 1. jula 2018. godine i kasnije, isplata naknade zarade biće na navedeni način, u periodu 20. do 25. u mesecu za prethodni mesec.