Foto: Medija centar Beograd

U anketi je učestvovalo 1.280 mladih od 15 do 30 godina, koji su ukazali da u našoj državi ne postoji sistemska briga o problemima i potrebama mladih, ali i da mnogi mladi nisu dovoljno upoznati sa tim šta rade institucije koje se bave omladinskom politikom.

Stefan Đorđević, iz Krovne organizacije mladih Srbije, istakao je na današnjoj konferenciji za novinare da mladi institucije gledaju kroz prizmu osoba koje su na njihovom čelu. Na skali od jedan do pet, poverenje u vojsku je 3,3, u crkvu 2,5, policiju 2,2, Narodnu skupštinu 1,3, Vladu 1,6, a predsednika države 1,8. Među ministarstvima, najbolje je ocenjeno Ministarstvo omladine i sporta 2,6, a visoku ocenu dobio je Fond za mlade talente – 3,1 i lokalne institucije koje se bave omladinskom politikom (3,6).

Na pitanje zašto nemaju poverenje u parlament, ispitanici su odgovorili da je ta institucija neodgovorna, da loše radi, ne radi u interesu građana, kao i da ima loš imidž u medijima. I predsedniku države „spočitavaju“ slične stvari, a oni koji su ga ocenili najvišim ocenama pozitivno gledaju na rezultate koje je postigao, imaju u njega poverenja i dopada im se njegov imidž u medijima.

Đorđević je izneo podatak da dve trećine anketiranih veruje da nemaju uticaja na političke procese i donošenje odluka. Oko 40 odsto nikad ne glasa na izborima, a dve trećine ukazuje da se nijedna politička stranka i kandidat ne obraćaju direktno mladima. Istraživanje je pokazalo da mladi ne veruju ni političarima, ali ni političkim partijama, zbog korupcije, jer ne rade u interesu građana, ali i zbog toga što im je lični interes ispred opšte koristi.

Svega 14 odsto je reklo da je član neke političke stranke, a indikativan je podatak da 92 odsto ispitanika veruje da se učlanjenjem u stranku lakše dolazi do posla. Za 36 odsto mladih demokratija je najbolji oblik vladavine, 31 odsto misli suprotno, a trećina ne može da se opredeli. Da je ovoj državi potreban jak vođa kome će narod verovati i slediti ga smatra 62 odsto učesnika istraživanja.

Na konferenciji je rečeno da će nalazi istraživanja sa preporukama biti upućeni svim relevantnim institucijama u zemlji, ali i da planiraju da do kraja godine organizuju okrugli sto sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.