Foto: Arhiva Mlekarske škole

Promocija je organizovana kao deo promocije plana predstojećeg upisa u srednje škole.

Direktor Mlekarske škole, Nenad Đorđević kaže da je ponosan što se škola našla među 18 škola Srbije koje su prisustvovale skupu.

Foto: Arhiva Mlekarske škole

Mlekarska škola će se truditi da svojim radom opravda očekivanja Ministarstva i socijalnih partnera. Cilj je da škola postane lider dualnog obrazovanja na polju mlekarske industrije u Srbiji. Škola ima poslovno tehničku saradnju sa 12 mlekara iz zemlje. U planu je nov obrazovni profil prema potrebama poslodavaca po dualnom modelu obrazovanja kaže Đorđević.

Pomoćnica ministra prosvete za dualno obrazovanje, Gabrijela Grujić kaže da je u dualno obrazovanje uključeno 4.500 učenika i 600 kompanija. Plan ministarstva prosvete je da u narednom periodu oko 1.000 kompanija bude uključeno u ovaj model obrazovanja. Ona kaže da Vlada Srbije daje podršku ovakvom vidu školovanja kao načinu da mladi steknu znanja i veštine koje će im omogućiti bolju mogućnost za zapošljavanje.

Povezani tekstovi